Prilagodba i usklađivanje s novim proizvodnim modelima

Prilagodba i usklađivanje s novim proizvodnim modelima


Tvrtke koje se bave proizvodnjom u zrakoplovnoj i vojnoj industriji sve su više pod pritiskom tržišnih uvjeta, ali i pravnih regulativa. Također, od njih se zahtjeva da poboljšaju profitabilnost u uvjetima sve složenijeg lanca dobavljača. Takve tvrtke trebaju rješenja koja omogućuju sveobuhvatno praćenje komponenti i procesa kao i upravljanje ostvarenom vrijednosti (eng. Earned Value Management). 


Rješenje koje daje odgovor na navedene izazove i koje poboljšava efikasnost i fleksibilnost dolazi od korporacije Dassault Systemes. DELMIA Apriso rješenje, osim navedenog, omogućuje usklađenost sa zahtjevima uz mogućnost brzog reagiranja na promjene. S DELMIA Apriso rješenjem smanjuju se troškovi, poboljšava zadovoljstvo kupaca i partnera.


Proizvodnja zrakoplova


Zrakoplovi su vrlo složeni proizvodi što znači da njihovi proizvođači rade s velikim brojem dokumenata, nacrta i ostalog vezano uz proizvodnju. Dizajn baziran na modelu podrazumijeva da svi procesi i sastavnice budu uključene u centralno PLM rješenje. Također, vodeći proizvođači koriste postojeće potencijale zahvaljujući najboljim tehnologijama. Sinkronizacija podataka koji se odnose na procese, proizvode, kvalitetu i resurse olakšava kreiranje instrukcija za proizvodnju, kao i samim radnicima u svim proizvodnim radionicama. 

Osim navedenog, potrebno je zadovoljiti logističke zahtjeve zasnovane na performansama (eng. Performace Based Logistics – PBL). Svakako je potrebna i precizna procjena troškova radne snage i materijala kako bi se prihodi mogli sagledati u okviru procesa upravljanja ostvarenom vrijednošću (eng. Earned Value Management - EVM). 


DELMIA Apriso rješenje pokreće operacije vodećih svjetskih proizvođača u ranije spomenutim industrijama tako da se razvoj ovog rješenja temelji na stvarnim praktičnim iskustvima. Zato je uz upotrebu DELMIA Apriso rješenja moguće istovremeno poboljšati efikasnost, biti fleksibilan, održati visoku kvalitetu i smanjiti troškove. 

Izazove povećanja različitih zahtjeva i očekivanja proizvodne tvrtke mogu lakše prebroditi uz odgovarajuće rješenje koje implementira partnerska tvrtka sposobna pružiti odgovarajuće usluge temeljene na znanju i iskustvu. Zato nas kontaktirajte kako biste s našim inženjerima detaljnije provjerili što sve možete unaprijediti i optimizirati u svojim proizvodnim procesima. 

Kontaktirajte nas