Regionalni SIMULIA user meeting

Regionalni SIMULIA user meeting


Ova višegodišnja tradicija u okviru SIMULIA zajednice osigurava neprocijenjivu platformu za stručnu industrijsku i akademsku zajednicu koja povezuje i uči nas kako najnovije tehnologije simulacija i metoda mogu olakšati i unaprijediti razvoj proizvoda. Regionalni susret SIMULIA korisnika omogućava podjelu znanja i iskustava o metodama i tehhnologijama za analize metodom konačnih elemenata, multi-fiziku, automatizaciju procesa, optimizaciju dizajna i upravljanje simulacijom. 

Pridružite se SIMULIA zajednici u Milanu 14 i 15 Studenog 2016., upoznajte i poslušajte SIMULIA rukovodstvo, pratite prezentacije korisnika i pogledajte SIMULIA Aplikativne inženjere koji će demonstrirati nove simulacijske procese rada.

Glavne teme susreta:

• SIMULIA najnovije informacije
• 3DEXPERIENCE praktične radionice
• SIMULIA Portfolio najnovije informacije

Prijavite se

Iskoriste jedinstvenu priliku i do 15.10.2016 godine, dostavite svoje studije o korištenju SIMULIA proizvoda, uključujući Abaqus FEA, Isight, Tosca, fe-safe i Simpack. Sažetak prijave treba sadržavati do 250 riječi. Studije će se vrednovati prema kriteriju tehničke vrijednosti i sveobuhvatnoj kvaliteti.

Sažetak je potrebno dostaviti na email adresu roberto.vitali@3ds.com do 15.10.2016. godine.