Studenti FER-a uspješno završili Mentor vještinu

Studenti FER-a uspješno završili Mentor vještinu


U lipnju 2017. godine 13 studenata diplomskog studija FER-a uspješno je završilo vještinu "Projektiranje i simulacija elektroničkih uređaja korištenjem programskih paketa Mentor Graphics“.  Uvođenje vještine na Fakultet Elektrotehnike i računarstva u Zagrebu rezultat je višegodišnje suradnje CADCAM Grupe i fakulteta. Cilj vještine je upoznati studente s postupkom projektiranja elektroničkih uređaja korištenjem Mentor Graphics PADS Professional i HyperLynx programskih rješenja.

Studenti koji su uspješno završili vještinu stekli su poseban certifikat CADCAM Grupe koji potvrđuje da su savladali osnovne vještine rada u Mentor Graphics programskim rješenjima. Tijekom predavanja i praktičnih vježbi studenti su savladali izradu električne sheme, izradu biblioteke komponenata, projektiranje tiskanih veza, analogne simulacije, integritet signala, stabilnost napona te termalne simulacije elektroničkih uređaja. Stečena teoretska i praktična znanja studentima otvaraju nove mogućnosti na tržištu rada.


Dodjela certifikata studentima FER-a