Upravljanje gradovima budućnosti uz 3DEXPERIENCE

Upravljanje gradovima budućnosti uz 3DEXPERIENCE

S rastom gradova rastu i problemi funkcioniranja i administrativnog upravljanja njima. Istovremeno, pojavljuju se i novi problemi kojima je, zbog njihove složenosti, potrebno posvetiti dodatnu pažnju kako bi se omogućio učinkovit i održiv rast. Rennes Métropole predstavlja svojevrsno međugradsko udruženje u koje je uključeno više od pola milijuna stanovnika Francuske koji svakodnevno rade na ostvarenju njegovih ciljeva. Glavni cilj udruženja je stvoriti bolja gradska područja putem sinkronizacije prijevoznih sustava, ekoloških aktivnosti, urbanizacije, ekonomskog i socijalnog razvoja, kulture i sveučilišnih istraživanja. Za ostvarenje ovog cilja nužna je dobra suradnja svih sudionika. Tako su javne institucije dobile novi zadatak da pronađu najbolji alat koji će to omogućiti. 


Rennes Métropole je upravo zbog toga izabrao 3DEXPERIENCE platformu na Cloud infrastrukturi, odnosno kako bi se osigurala bolja i brža suradnja gradova uključenih u ovu inicijativu. 3DEXPERIENCity Virtual Rennes je platforma koja je prilagođena upravo njihovim potrebama te omogućava svim sudionicima, bez obzira iz kojeg su grada, da dijele podatke, vrše simulacije rasta gradova i bolje prouče pojave koje su karakteristične za urbana područja.


3DEXPERIENCE logo on Cloud


Krajnji cilj upotrebe platforme je stvoriti digitalnog blizanca svakog grada. Odnosno, digitalne modele gradova na osnovu geometrijskih i topografskih karakteristika, kao i na osnovu demografskih te transportnih podataka i podataka o zdravstvu. Dobiveni modeli će služiti kao podloga za simuliranje, planiranje i upravljanje gradovima na način da se svaka pojava može "prenijeti" i na drugi grad neovisno o veličini i strukturi grada. 


Digialni blizinac Rennes Métropole u 3DEXPERIENCE-u

Rennes Métropole radi i na projektu Bento koji za cilj ima razviti učinkovitu mrežu energetskih izvora na osnovu podataka o demografiji, zemljištu i izvorima energije. Jedan od zahtjeva projekta, a koji 3DEXPERIENCE platforma ispunjava, je da podaci budu dostupni u svakom trenutku svim internim i eksternim sudionicima projekta. Zahvaljujući  3DEXPERIENCity platformi podaci iz različitih izvora mogu se integrirati u jednu zajedničku bazu podataka. Na taj način se potiče razvoj učinkovitijeg i jasno definiranog pravnog okvira. 3DEXPERIENCity Virtual Rennes platforma je ispunila sve zahtjeve i očekivanja, kako ovog udruženja, tako i lokalnih samouprava i na taj način potpomogla razvoj pametnih rješenja zahvaljujući sistematičnom pristupu postojećim problemima. 


Rennes metropolis u 3D-u na 3DEXPERIENCE platformi

S intuitivnim korisničkim sučeljem, 3DEXPERIENCE industrijska rješenja temelje se na 3D modelima, analizama, simulacijama i inteligenciji programskih rješenja. Također, dostupna su u verziji na opremi kod korisnika (eng. On Premise) kao i na udaljenoj serverskoj infrastrukturi (eng. On Cloud). Sva programska rješenja koja se nalaze na udaljenoj serverskoj infrastrukturi (eng. On Cloud) imaju siguran pristup kao i pohranu podataka. Mehanizmi zaštite podataka su na najvišem nivou i u skladu sa standardima posljednje generacije.