CATIA V5 - Power Copy

Power Copy je set značajki (geometrijski elementi, formule, veze) koje su grupirane i mogu se koristiti u različitim kontekstima, uz mogućnost redefiniranja u novom kontekstu.

Prije kreiranja Power Copy potrebno je uključiti Parameters i Relations opcije, tako da budu vidljive u stablu (Tools>Options>Infrastructure>Part Infrastructure>Display).

Sljedeći jednostavan primjer prikazuje kako kreirati Power Copy te kako ga dodati u drugi kontekst.

catia_v5_power_copy
Kako bi kreirali Power Copy potrebno je kliknuti na ikonu Create a Power Copy power_copy_ikona . Otvara se prozor Powercopy Definition, gdje je potrebno selektirati elemente koji će biti sadržani u Power Copy. U tab-u Definition moguće je dodijeliti ime za Power Copy.

 catia_v5_power_copy_defininition
Inputs tab prikazuje inpute (odabrane elemente za instanciranje) od Power Copy. Ove elemente moguće je preimenovati kako bi imali jasniju definiciju prilikom instanciranja, pri čemu se uvijek može  vidjeti u zagradi default-ni naziv elementa, baziran na njegovoj vrsti. Ovaj tab također omogućuje da se promijeni redoslijed inputa.

catia_v5_power_copy_defininition
Parameters tab omogućuje odabir parametara koji će se moći mijenjati prilikom instanciranja. To može biti vrijednost ili formula. Potrebno je selektirati parametar i uključiti opciju Published. Ovdje se također može promijeniti ime parametra.

 catia_v5_power_copy_defininition
Prilikom instanciranja moguće je odabrati Instantiate from Document (ikona instantiate_from_document_ikona ) prilikom čega se otvara pohranjeni dokument u kojem smo kreirali Power Copy, ili Instantiate from Selection (ikona instantiate_from_selection_ikona ) ukoliko je već otvoren dokument.
Potrebno je prebaciti se na dokument i u stablu kliknuti na željeni Power Copy (može ih biti više). Otvara se novi prozor koji sadrži inpute, koji su označeni i na samom modelu. U novom kontekstu potrebno je selektirati elemente te ih na taj način povezati sa input-ima. 


catia_v5_power_copy_insert_object
Nakon što su selektirani svi elementi kreirane su identične značajke onima koje sadrži Power Copy, te iste postaju vidljive u stablu. Naknadno ih je moguće editirati.

catia_v5_power_copy_insert_object_2