Certifikacija za Dassault Systemes programska rješenja

Vrhunski poslodavci traže kvalificirane inženjere i studente koji su certificirani za rad u Dassault Systemes programskim rješenjima. Posjedovanjem certifikata potvrđujete da posjedujete znanja i vještine potrebne za izvrsnost u radu s Dassault Systemes programskim rješenjima.

CADCAM Grupa je jedini Dassault Systemes partner u Hrvatskoj koji je ovlašten provoditi certifikacijski postupak.


U sklopu našeg obrazovnog centra, imate mogućnost pristupiti ispitu za svjetski priznate certifikate tvrtke Dassault Systemes i steći sljedeća zvanja:


CATIA

Associate razina

Nakon osnovnog CATIA tečaja, potrebno je savladati osnovne tehnike projektiranja u CATIA programskom rješenju, te imati od 1 do 6 mjeseci praktičnog rada u određenim područjima, nakon čega možete pristupiti polaganju i steći sljedeća zvanja:

 • Certified CATIA V5 Part Design Associate

  Zvanje se stječe nakon uspješno položenog ispita CATIA V5 Part Design Exam* koji obuhvaća:
  • Design & modification of basic, intermediate & advanced parts
  • Creating and modifying Sketch features, tools & relations
  • Boss & cut features: pads, pockets, shafts, fillets, chamfers, patterns
  • Sketch offset, modifications of geometry
  • Materials, measures, mass properties
  • Drafting Views, Drafting questions on views, dimensions, title blocks
                    * Potrebno je skupiti minimalno 105 bodova, od maksimalnih 155

 • Certified CATIA V5 Assembly Design Associate

  Zvanje se stječe nakon uspješno položenog ispita CATIA V5 Assembly Design Exam* koji obuhvaća:
  • Two Bottom-up Assembly creation and modification
  • Placing of the base part, inserting components
  • Constraints, reference geometry
  • Modification of key parameters in assembly
  • Analysis, measures, interferences, replacement
  • Drafting: views, bill of materials, exploded views
                    * Potrebno je skupiti minimalno 105 bodova, od maksimalnih 155

 • Certified CATIA V5 Surface Design Associate

  Zvanje se stječe nakon uspješno položenog ispita CATIA V5 Surface Design Exam* koji obuhvaća:
  • Wireframe creation
  • Points, planes, repetitions, line, axis, connected curve, spline, axis system
  • Creation, modification, and analysis of surfaces
  • Helix, extrude, revolve, sweep, fill, multi-section surface, join, split, trim, fillets, symmetry, near

                    * Potrebno je skupiti minimalno 135 bodova, od maksimalnih 200

 


Specialist razina

Nakon uspješno savladanog gradiva predviđenog za polaganje ispita Associate razine i adekvatnog praktičnog iskustva iz određenih područja, potrebno je položiti najmanje dvije od tri osnovne razine kako biste stekli zvanje CATIA Specialist:

 • CATIA V5 Mechanical Design Specialist

  Zvanje se stječe nakon uspješno položena dva ispita  Associate razine:
  • CATIA V5 Part Design Exam
  • CATIA V5 Assembly Design Exam

 • CATIA V5 Surface Design Specialist

  Zvanje se stječe nakon uspješno položena dva ispita  Associate razine:
  • CATIA V5 Part Design Exam
  • CATIA V5 Surface Design Exam

Expert level

Kako biste pristupili polaganju ispita za stjecanje zvanja CATIA Expert, potrebno je savladati napredne tehnike konstruiranja u CATIA programskom rješenju. Napredne tehnike konstruiranja možete savladati tijekom tečaja u sklopu našeg obrazovnog centra i s najmanje šest do dvanaest mjeseci prakse ili radnog iskustva. Brzina savladavanja materijala ovisi od osobe do osobe. Certifikacijom vašeg ekspertnog poznavanja CATIA programskog rješenja, možete steći sljedeća zvanja:

 • Certified CATIA V5 Part Design Expert

  Zvanje se stječe nakon položenog ispita
  CATIA V5 Part Design Expert Exam
 • Certified CATIA V5 Assembly Design Expert

  Zvanje se stječe nakon položenog ispita
  • CATIA V5 Assembly Design Expert Exam
 • Certified CATIA V5 Surface Design Expert

  Zvanje se stječe nakon položenog ispita
  • CATIA V5 Surface Design Expert Exam

3DEXPERIENCE

Associate razina

Nakon CATIA 3DEXPERIENCE osnovnog tečaja, potrebno je savladati osnovne tehnike konstruiranja u CATIA programskom rješenju te da posjedujete od 1 do 6 mjeseci praktičnog iskustva iz primarnih CATIA modula - Part Design, Assembly Design, and Drafting. Uspješnom certifikacijom iz ovih područja stječete zvanje:

 • Certified 3DEXPERIENCE - CATIA Mechanical Design Associate

  Zvanje se stječe nakon položenog ispita
  • 3DEXPERIENCE CATIA Mechanical Design Essentials

SIMULIA

Associate razina

Kako biste postali certificirani za Abaqus - Associate razinu, potrebno je posjedovati stručno znanje iz područja Abaqus/CAE i Abaqus/Standard za strukturnu analizu, uključujući i definiranje elementa, opterećenja graničnih uvjeta, geometrijske veze, nelinearnost deformacija, plastične metalne deformacije i kontakte. Nakon položenog ispita podrazumijeva se da imate temeljno fundamentalno znanje i praktično iskustvo simulacijskih tehnika Abaqus programskog rješenja.

 • Certified SIMULIA / Abaqus Structural Analysis Associate

  Zvanje se stječe nakon položenog ispita
  • Abaqus Structural Analysis Exam 1
  • Abaqus Structural Analysis Exam 2 (u pripremi)

Postupak certifikacije

Certifikacija se održava u prostorijama CADCAM Grupe, ovlaštenom Dassault Systemes certifikacijskom centru, na adresi Štoosova 1, 10 000 Zagreb. Svi uspješno položeni ispiti i dodijeljeni certifikati upisuju se u Francuski nacionalni registar profesionalnih certifikata (RNCP) i priznati su diljem svijeta.

Certifikacija se provodi na računalima CADCAM Grupe, kao kombinacija praktičnih vježbu i pitanja s višestrukim odgovorima na Engleskom jeziku.


Kontaktirajte nas za više informacija