MECODES tečaj

CADCAM Grupa održava MECODES tečajeve ovisno o tome koji ECAD program koristite:MECODES logo

 • Altium - CATIA V5
 • PADS - CATIA V5
 • Xpedition - CATIA V5

Tijekom 3-dnevnog tečaja naučit ćete sljedeće:

 • Kreiranje oblika tiskane pločice u CATIA V5
 • Kreiranje prostora ograničenja na dizajnu tiskane pločice u CATIA V5
 • Kreiranje prostora ograničenja na dizajnu tiskane pločice u ECAD programu
 • Postavljanje komponenata po tiskanoj pločici u CATIA V5
 • Promjena položaja komponente u CATIA V5
 • Pregled povijesti transakcija u CATIA V5
 • Upravljanje bibliotekom komponenata u CATIA V5
 • Rad s više tiskanih pločica u jednom sklopu proizvoda
 • Pripajanje novog sklopa postojećem dizajnu tiskane pločice
 • Uvoz ODB++ podataka
 • Upravljanje pravilima provjere razmaka među komponentama
 • Korištenje e-mail poruka za izmjenu IDX podataka

Tijekom polaganja tečaja polaznik će naučiti raditi s MECODES-om, bilo sa strane CATIA V5 ili sa strane ECAD programa.

Za više informacija posjetite mecodes web stranicu