OMDAP


eureka-logo.pngPrije nego novi proizvod krene u serijsku proizvodnju, mora proći kroz niz standardnih testova kako bi se spriječio bilo kakav propust ili kvar kasnije. Jedan od testova je i vibracijsko ispitivanje, gdje se proizvod montira na elektro-dinamički shaker te izlaže vibracijama koje su sa razlogom veće od stvarnog opterećenja vibracijama tijekom rada. Posljedično, u suvremenom inženjeringu javlila se potreba za softverskim alatom koje će predvidjeti ponašanje proizvoda pod određenim vibracijama još u fazi projektiranja i prije nego se izradi prvi prototip. CimFat dodatak za CATIA-u procjenjuje ponašanje proizvoda u CATIA okruženju pomoću "state-of-the-art" metode za zamor materijala, a pod djelovanjem vibracija.

Procjena ponašanja proizvoda pod djelovanjem vibracija složeni je izazov, s obzirom na broj različitih vrsta opterećenja vibracijama koje se koriste za testiranje proizvoda. CimFat dodatak za CATIA-u nudi jednostavan i jasan način za analizu zamora materijala u obliku dodatne analize.Prednosti CimFat dodatka su:

  • predviđanje loma proizvoda pod određenim vibracijskim opterećenjem
  • usporedba različitih dizajna po kriteriju zamora materijala
  • nema promjena u dizajnu u fazi prototipa i proizvodnje, a do kojih bi moglo doći zbog nepredvidivih šteta za vrijeme "shaker" testiranja
  • proračun zamora materijala, integriran je u standardnoj numeričkoj analizi proizvoda