PLM rješenje za zrakoplovnu i vojnu industriju

U lancu dobavljača zahtjevaju se inovativnost, znanje, prilagodljivost i razvoj - mi imamo rješenje

Industrijsko rješenje za zrakoplovnu industriju

Lanac dobavljača u zrakoplovnoj i vojnoj industriji zahtjeva sve veću fleksibilnost i performanse. Serijska proizvodnja zahtjeva inovativno vođenje, te su male i srednje tvrtke primorane pronaći odgovarajući način kako podatke, informacije i znanje iskoristiti za rast.   

Industrijska rješenja, bazirana na 3DEXPERIENCE platformi, omogućavaju operativnu učinkovitost, dosljednost kroz razne discipline i kontrolu cijelog procesa kako bi se na efikasan način proizveo konačni proizvod. Industrijska rješenja su prilagođena potrebama i zahtjevima pojedine industrijske grane kako bi se optimalno integrirali svi inženjerski procesi i discipline, od same ideje preko projektiranja i modeliranja do proizvodnje i isporuke proizvoda.


Industrijska rješenja podržavaju rast produktivnosti cijelog lanca dobavljača 

Proizvođači u zrakoplovnoj i vojnoj industriji, kao i njihovi dobavljači, traže načine kako smanjiti troškove proizvodnje i vrijeme do lansiranja proizvoda na tržište. Istovremeno, od njih se zahtjeva da budu inovativni i da unaprjeđuju performanske proizvoda. Ovakvi izazovi rezultiraju da se OEM-ovi (eng. Original Equipment Manufacturer) u zrakoplovnoj i vojnoj industriji sve više oslanjaju na partnere s kojima mogu preraspodjeliti rizik i maksimizirati razvoj i proizvodnju. To za posljedicu ima da su razvojni timovi distribuirani diljem svjeta, proizvodi sve složeniji pa tako i samo upravljanje projektom sve složenije i predstavlja dodatni izazov. 

Programska rješenja koja su prilagođenja zahtjevima industrije i implementirana od strane našeg stručnog tehničkog tima pomažu tvrtkama da učinkovitije upravljaju projektima, surađuju s dobavljačima te razmjenjuju informacije i podatke. 

Industrijsko rješenje Engineered to Fly omogućuje pristup svim podacima o projektu i kolaboraciju u realnom vremenu. S trenutnim uvidom u indikatore ključnih performansi - KPI (eng. Key Performance Indicator) i praćenjem cijelog procesa, dobavljači mogu lakše zadovoljiti dane specifikacije i istovremeno raditi na optimizaciji kroz razne izmjene. Sveobuhvatno praćenje pomaže u pojednostavljenju upravljanja promjenama, automatskim ažuriranjem, te uvidom u sve prethodne verzije i modifikacije dijelova. 

Osvojite više poslova

Proaktivno upravljanje vremenski ograničenim ponudama, poboljšanje suradnje među timovima i odjelima kao i veća operativna efikasnost može se postići implementacijom industrijskog rješenja Engineered to Fly. Ovo rješenje omogućuje da znanje bude optimalno upotrebljeno prilikom pripremanja ponude kao i da se može ponovno koristiti. 

Točni podaci dostupni su u realnom vremenu svim članovima tima koji priprema ponudu za osvajanje novog posla. Prodajni tim može ponovno koristiti znanja stečena na prethodnim projektima. Razvojni dizajn se može brže i lakše prilagoditi zahtjevima klijenta, dok simulacije pomažu da se optimizira dizajn kako si proizvodnja bila što ekonomičnija bez da se smanjuju performanse proizvoda. 

Industrijsko rješenje Engineered to Fly prati sve zahtjeve kupca i proces donošenja odluka te se oslobađa više vremena za inovacije. Tvrtke koje su implementirale industrijsko rješenje Engineered to Fly mogu lakše i bolje zadovoljiti zahtjeve kupaca i sastaviti precizniju ponudu te lakše pridobiti povjerenje klijenta. 

Poboljšanje performansi

Smanjenje primopredaje dokumentacije, lakša razmjena informacija i podataka, ponovna upotreba standardnih pravila i nacrta kao i stečenih znanja uvelike unaprjeđuju operativnu efikasnost. Digitalni kontinuitet od idejne faze do proizvodnje fizičkog proizvoda na temelju zajedničkih referenci povezuje inženjerske timove. Tvrtke imaju mogućnost kroz jedinstveni izvor podataka ranije optimizirati projekt, unaprijediti suradnju među raznim odjelima, povećati kvalitetu te u konačnici skratiti vrijeme do lansiranja proizvoda na tržište u okviru budžeta i plana. 

Digitalni kontinuitet promjena mijenja pravila igre za tvrtke koje projektiraju i/ili proizvode zrakoplove ili strojarske dijelove, kompozite, dijelove od lima, kalupe i alate kao i električne i hidraulične sisteme. 

Unaprjeđenje isporuke projekta

Zadovoljenje uvjeta i obveza zahtjeva centralizirano upravljanje svim projektnim podacima, ključnim procesima i odgovarajućim tehnologijama. Nužno je da su sve vezane funkcije projekta vođene kao povezana cjelina kako bi se proizvod isporučio na vrijeme te ostvarili rezultati projekta. Dobavljači dijelova i malih sklopova imaju mogućnost poboljšati rad na projektu kroz upravljani i kontrolirani pristup, uključujući informacije u realnom vremenu, potpuno osiguravanje podataka i drugih informacija te praćenje zahtjeva certifikacije i OEM-ova (eng. Original Equipment Manufacturer). 


Benefiti implementacije PLM rješenja: 
 • Upravljanje tehničkom dokumentacijom, zahtjevima i ugovorima
 • Precizno upravljanje i sljedivost informacija među različitim timovima 
 • Učinkovitije upravljanje projektima zbog lakog pristupanja točnim podacima u relanom vremenu i kontrolnim tablicama
 • Optimizacija dizajna i proizvodnje
 • Razvoj kvalitetnijih proizvoda
 • Kraći razvojni ciklus
 • Usklađenost sa zakonskim propisima i industrijskim standardima
 • Lakša suradnja među dislociranim timovima

PLM za aviondustriju


 

Slika turbine

  • Upravljanje proizvodom i zahtjevima (eng. Product & Requirement Management)
  • Upravljanje programima i projektima (eng. Program and Project Management)
  • Razvoj i projektiranje proizvoda (eng. Product Design and Development)
  • Sistemski inženjering (eng. Systems Engineering)
  • Upravljanje podacima o proizvodu (eng. Product Data Management)
  • Upravljanje sastavnicama (eng. BOM Management)
  • Upravljanje dokumentima (eng. Document Management)
  • 3D projektiranje i 2D dokumentacija (eng. 3D Design and 2D Drawings)
  • Kompoziti (eng. Composite Materials)
  • Mehatronika (eng. Mechatronics)      
  • Komunikacija među odjelima (eng. Communication across the development disciplines)
  • Simulacija ponašanja proizvoda (eng. Product Behaviour Simulation)
  • Tehnička dokumentacija (eng. Technical Documentation)
  • Katalog dijelova (eng. Parts Catalogues)
  • Integracija dobavljača i razmjena podataka (eng. Supplier Integration & Data Exchange)

Benefiti

 • Iskustvo na projektima u zrakoplovnoj industriji u jugoistočnoj Europi
 • Potpuna usluga - od konzaltinga do razvoja komponenti 

Kontaktirajte nas
 Dizajn dijela aviona u programu

  • PLM Konzalting
  • PLM optimizacija procesa
  • PLM implementacija
  • PLM integracija s poslovnim procesima
  • PLM integrirani razvoj
  • Tehnička podrška 
  • Inženjerske usluge projektiranja i razvoja proizvoda

 

 

Kontaktirajte nas


 

 Simulacije u programu

CADCAM Grupa je ovlašteni Dassault Systèmes zastupnik za programska rješenja CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA i inovativnu poslovnu platformu 3DEXPERIENCE. Vodeći je pružatelj usluga uvođenja i implementacije PLM rješenja i jedini ovlašteni Dassault Systèmes certifikacijski centar u jugoistočnoj Europi. Tim visokoobrazovanih inženjera i stručnjaka pruža kompletnu uslugu PLM savjetovanja i implementacije poslovnih rješenja te inženjerske usluge projektiranja i obrazovanja za CAD, CAM, CAE i mehatroniku

 cadcam obrazovni centar logo

Kontaktirajte nas