3DEXPERIENCE on Premise

3DEXPERIENCE on Premise

3DEXPERIENCE je sveobuhvatna poslovna platforma koja povezuje inženjere, projektante, dizajnere, menadžere, marketing, prodaju te druge odjele i lokacije u integrirano okruženje, omogućavajući stvaranje više od proizvoda, a to su iskustva za kupce ili potrošače.


S jedinstvenim sučeljem lakim za korištenje, rješenje za industrije bazirano je na 3D dizajnu, analizi, simulacijama te inteligenciji programskih rješenja. Ova jedinstvena poslovna platforma omogućuje razmjenu podataka bez potrebe za promjenom formata, a može se integrirati s različitim CAD, CAM, CAE, ERP i PDM/PLM sustavima. Pruža informacijsko okruženje s precizno definiranim ulogama i ovlastima korisnika, aplikacije za 3D konstruiranje, modeliranje i simulacije, kao i aplikacije za inteligentno upravljanje podatcima tj. pretraživanje i sistematizaciju podataka.

3DEXPERIENCE platforma objedinjuje razne brandove i rješenja tvrtke Dassault Systemes - CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA, DYMOLA, ICEM, EXALEAD, NETVIBES u jedinstveno rješenje. Svi korisnici rade integrirani u jednom jednostavnom kolaborativnom i interaktivnom okruženju s jedinstvenom bazom podataka budući su programska rješenja integrirana u jedinstveno rješenje preko dosljednog koncepta korisnika i integriranog modela podataka o proizvodu.

Ova jedinstvena poslovna platforma omogućuje integraciju svih procesa i podataka tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda. Dostupna je u dvije verzije: na opremi kod korisnika (eng. On premise) i na udaljenoj serverskoj infrastrukturi (eng. On Cloud).

3DEXPERIENCE na opremi kod korisnika (eng. on premise) nudi korisniku mogućnost da se programsko rješenje postavi lokalno (eng. hosting) pri čemu je podatke moguće prilagoditi i integrirati prema jedinstvenim potrebama korisnika. Integracija svih podataka omogućuje dostupnost iz jednog izvora čime se smanjuje potreba za dodatnim IT uslugama.


Pregled podržanih software i hardware konfiguracija za 3DEXPERIENCE platformu


3DEXPERIENCE platforma omogućava:

 • centralizirano upravljanje i integraciju procesa i podataka u jedno okruženje tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda
 • učinkovitost poslovnih procesa, protoka informacija i dokumenata
 • brzi pristup podacima i informacijama 
 • bolji pregled te kontrolu dokumenata i procesa
 • učinkovitije upravljanje dokumentima kroz sljedivost dokumenata
 • upravljanje ovlastima i korisničkim ulogama kao i životnim vijekom dokumenata
 • upravljanje verzijama i revizijama dokumenata
 • upravljanje različitim sastavnicama (inženjerska, proizvodna, servisna i sl.) proizvodnje i odgovarajućim specifikacijama
 • poznavanje statusa dokumentacije
 • integraciju dislociranih i nekoordiniranih projektnih timova
 • integraciju dizajna, nabave, konstrukcije i proizvodnje
 • "akumuliranje" znanja i njegova ponovna upotreba te očuvanje intelektualnog vlasništva tvrtke
 • upravljanje programima i projektima
 • integraciju s ERP sustavom tvrtke

Prednosti implementacije 3DEXPERIENCE platforme:

 • planiranje i upravljanje resursima na osnovu trenutnih podataka iz proizvodnje
 • uvid u proizvodne faze u realnom vremenu i upravljanje projektima i procesima tvrtke
 • kraći razvojni i proizvodni ciklusi te kraće vrijeme do plasiranja proizvoda na tržište
 • smanjenje troškova
 • unaprjeđenje produktivnosti (izbjegavanje dupliciranja podataka, teškog pronalaženja informacija, ručnog prijenosa dokumentacije, netočnih i neažuriranih sastavnica)
 • unaprjeđenje točnosti projektiranja i proizvodnje
 • sigurnost i čuvanje podataka
 • zaštita intelektualnog vlasništva tvrtke (eng. Know-how)

Aplikacije na 3DEXPERIENCE platformi


3DEXPERIENCE platforma sadrži intuitivni navigacijski kompas - meni koji podržava rad u svim Dassault Systemes aplikacijama, uključujući socijalne i kolaborativne, aplikacije za 3D modeliranje, za projektiranje i simulacije, kao i aplikacije za inteligentno upravljanje podacima, odnosno pretraživanje i sistematizaciju podataka.

Aplikacije na 3DEXPERIENCE platformi


3DEXPERIENCE industrijska rješenja

3DEXPERIENCE industrijska rješenja su procesno orjentirana na pojedinu industrijsku granu te u skladu s industrijskim standardima. Prilagođena su potrebama i zahtjevima pojedine industrijske grane kako bi se optimalno integrirali svi procesi i discipline, od same ideje preko projektiranja i modeliranja do proizvodnje i isporuke proizvoda.

Programska rješenja za industrije pokrivaju sljedeće industrijske grane:

Pregled industrija za 3DEXPERIENCE industrijska rješenja

Sveobuhvatno praćenje pomaže u pojednostavljenju upravljanja promjenama, automatskim ažuriranjem, te uvidom u sve prethodne verzije i modifikacije dijelova. Tvrtke tako mogu učinkovitije upravljati projektima, razmjenjivati informacije i podatke unutar i izvan tvrtke te ostvariti značajne uštede.


Za više informacija, molimo kontaktirajte nas

Rado ćemo vam održati prezentaciju i omogućiti testnu licencu.