CATIA 3D XML

Ubacite 3D format u svoju dokumentaciju

3D XML je format razvijen od strane tvrtke Dassault Systemes u sklopu brenda 3DVIA. Predstavlja zasebnu besplatnu aplikaciju (eng. plug-in) koja omogućava dijeljenje i pregled 3D podataka bez potrebe za izvornim CAD programskim rješenjem. Brzo i jednostavno se implemetira te ujedno komprimira podatke kako bi se lakše distribuirali.

Konfiguracija računala koji podržava rad ove aplikacije je minimalna, a u smislu operativnih sistema, podrška postoji za 64-bitni Windows 7 i 8. Web pretraživači koji su preporučeni za 3D XML aplikaciju (eng. plug-in) su IE 10 i Mozzila Firefox 24 ESR. 3D XML je kompatibilan sa Microsoft Office aplikacijama PowerPoint i Word, a podrška postoji za Microsoft Office 2003, 2007 i 2010.

Ovdje možete preuzeti 3D XML i uvjeriti se u njegove funkcionalnosti.

Na primjer, iz CATIA-e projektirani dio ili sklop može se snimiti u 3D XML formatu te se cijeli model s tolerancijama i anotacijama može pregledati pomoću 3D XML aplikacije.

3D XML iz CATIA-eSlika 1: Spremanje projektiranog dijela ili sklopa u 3D XML format

Gotov model, pomoću 3D XML aplikacije, može se integrirati u Word što omogućava korisnicima koji nisu upoznati s CAD aplikacijama ili im nemaju pristup da nesmetano pregledaju model u 3D-u.

3D XML u worduSlika 2: Prikaz 3D modela u Word-u

Također, pomoću ovog korisnog alata, u samom Word-u , možete odrediti perspektivu iz koje želite pogledati model i u tom položaju ga otisnuti ili spremiti.

Pogled modela iz željene perspektive pomoću 3D XML-aSlika 3: Pregled modela iz željene perspektive

Pogledajte video kako se generira 3D XML file iz CATIA-e i kako možete svoj model ubaciti u PowerPoint prezentaciju.

3D XML format pod kapom brenda 3DVIA, omogućava široku paletu gotovih modela koji se mogu preuzeti, odnosno kupiti i dalje koristiti za razne namjene. Provjerite modele u 3D XML formatu.

Baza modela u 3D XML formatuSlika 4: Baza modela u 3D XML formatu

3D XML, kao jednostavna aplikacija, omogućava da vizualizirate 3D XML sadržaj, virtualno pregledate proizvode budući da ono što označite u stablu u istom trenutku bude označeno na samom 3D modelu i obrnuto.