DELMIA Ortems

DELMIA Ortems

DELMIA Ortems je rješenje za planiranje i organizaciju proizvodnje, koje pomoću naprednog programskog rješenja uspješno nadopunjuje tradicionalne sustave upravljanja kao što su ERP (eng. Enterprise Resource Planning), MES (eng. Manufacturing Execution System), PLM (eng. Product Lifecycle Management) te SCM (eng. Supply Chain Management). Omogućava kontinuirano optimiziranje resursa te usklađivanje proizvodnih tokova – od sirovina do gotovih proizvoda.


DELMIA Ortems Agile Manufacturing predstavlja sveobuhvatan paket programskih rješenja za planiranje i organizaciju proizvodnje, čiji je cilj zadovoljiti izazove i specifične karakteristike proizvodnih industrija. Omogućuje proizvođačima u svim sektorima optimizaciju proizvodnje koja se temelji na potražnji, ubrzava vrijeme proizvodnje te smanjuje operativne troškove.

DELMIA Ortems Agile Manufacturing

DELMIA Ortems Agile Manufacturing rješenja odgovaraju na složene izazove proizvodne industrije, od industrijskog planiranja do detaljnog rasporeda, omogućujući proizvođačima kako bi postigli operativnu izvrsnost kombinirajući sljedeće ključne čimbenike: usklađenost, optimizacija, odziv i preglednost, integracija i navigacija kroz informacijski sustav.


 • DELMIA Ortems Manufacturing Planner je modul za srednjoročno planiranje proizvodnje. Ovaj modul integrira sva ograničenja koja se odnose na resurse i proizvode. Optimizira S & OP (eng. Sales and Operations Planning) procese i MPS (eng. Master Production Schedule) procese za proizvođače, male i srednje tvrtke i velike korporacije s dugim vremenima ciklusa ili složenim procesima proizvodnje koji koriste više resursa.

  DELMIA Ortems Manufacturing Planning
  DELMIA Ortems Manufacturing Planner nudi analizu opterećenja kako bi se odmah identificirala uska grla u svim primarnim i sekundarnim resursima. Prilagodljivi mehanizam za opterećenje služi za optimalno raspoređivanje preopterećenja tijekom vremena, na razne primarne i sekundarne resurse (primjer: upravljanje ograničenom površinom radionice). Može se donijeti odluka o prilagodbi kapaciteta, kapitalnim izdacima i uravnoteženju opterećenja resursa, interno ili kod dobavljača. Interaktivne značajke dostupne su planerima za izmjene rasporeda i simulacije what – if. Planeri mogu brzo odgovoriti na nepredviđene situacije u proizvodnji, probleme s kapacitetima te promjene u potražnji kupaca.

  Prednosti korištenja ovog sustava:
  • Poboljšavanje usluga prema korisnicima i ispunjavanje rokova za kupce
  • Predviđanje i kontroliranje promjena u opterećenju
  • Usklađivanje proizvodnje pomoću različitih vještina i procesa
  • Smanjivanje zaliha i vremena ciklusa
  • Usklađivanje proizvodnih linija s optimalnim odzivom u slučaju nepredviđenih okolnosti
  • Smanjivanje vremena planiranja
  • Jednostavna integracija s ERP sustavom

 • DELMIA Ortems Synchronized Resource Planner je programsko rješenje za usklađivanje protoka materijala. Nudi istovremenu i pravovremenu sinkronizaciju između potražnje i proizvodnje na svim razinama BOM-a (eng. Bill of Materials). Uspješno optimizira zalihe i proizvodne kapacitete proizvođača, malih i srednjih tvrtki te velikih korporacija.

  DELMIA Ortems Synchronized Resource Planning
  DELMIA Ortems SRP mehanizam ubrzava protok usklađivanjem narudžbi i radnih naloga, od sirovina do poluproizvoda i gotovih proizvoda. Postavlja ograničenja koja se odnose na dostupne zalihe sirovina. Pored toga, stvara privremene veze između polugotovih i gotovih radnih naloga, na temelju kojih DELMIA Ortems Production Scheduler i DELMIA Ortems Manufacturing Planner mehanizmi mogu ubrzati proizvodne tokove. Prije toga, DELMIA Ortems Synchronized Resource Planner rješava zahtjeve kupaca pomoću mrežnih funkcionalnosti između očekivanih prodajnih rezultata i narudžbi kupaca, kako bi se odredili proizvodni zahtjevi postrojenja.

  Prednosti korištenja ovog sustava:
  • Smanjivanje zaliha kroz višestruku sinkronizaciju protoka materijala
  • Izračunavanje konačnih zahtjeva za kapacitetima u jednom koraku
  • Optimiziranje protoka i smanjenje količine otpada
  • Analiziranje utjecaja nepredviđenih situacija na svim razinama proizvodnje
  • Pružanje dinamičke sljedivosti do kupca i dobavljača
  • Just-in-time proizvodnja temeljena na zahtjevima kupca

 • DELMIA Ortems Production Scheduler je modul za detaljno organiziranje proizvodnje. Omogućuje proizvođačima, malim i srednjim tvrtkama te velikim korporacijama, kratkoročno optimiziranje kapaciteta za proizvodnju po narudžbi ili proizvodnju na temelju zaliha.

  DELMIA Ortems Production Scheduler koristi svoj prilagodljivi optimizacijski mehanizam i 70 osnovnih kriterija optimizacije za optimiziranje proizvodnih sekvenci (proizvodnih procesa) i raspoređivanje različitih proizvodnih resursa. To korisnicima omogućuje povećanje produktivnosti, smanjenje utrošenog vremena zbog promjena, te smanjenje zaliha sirovina. Pored toga, povećava se okretnost te bolja kontrola i odziv u suočavanju s proizvodnim rizicima i promjenama u potražnji, čime se postiže i zadovoljstvo kupaca.

  Prednosti korištenja ovog sustava:
  • Poboljšanje usluge prema korisnicima
  • Optimiziranje produktivnosti i smanjenje količine otpada
  • Skraćivanje vremena proizvodnog ciklusa
  • Predviđanje i kontroliranje promjena u opterećenju
  • Poboljšanje odziva prema nepredviđenim situacijama
  • Poboljšavanje predviđanja kroz jednostavno korisničko sučelje
  • Brže kreiranje rasporeda
  • Jednostavna integracija u MES i ERP

Kontaktirajte nas