Product Synthesis

Product Synthesis

Knowledgeware set rješenja prenosi implicitne metode dizajna u eksplicitno znanje za dobivanje optimalnog dizajna, dok DMU rješenja podržavaju složene recenzije i simulacije DMU-a za brze i učinkovite inženjerske odluke.
Opsežan set alata za sintezu proizvoda omogućuje jednostavnu automatizaciju i provjeru dizajna i podataka za proizvodnju.


Knowledge Expert 2 (KWE)
CATIA - Knowledge Expert 2  omogućuje  konstruktoru izgraditi i dijeliti korporacijsko znanje bazirano na pravilima konstruiranja, te iskoristiti to znanje u cijelom poduzeću kako bi se osiguralo usklađivanje projektiranja s uspostavljenim standardima. Definirana pravila automatiziraju procese znanja kao što su: najbolje prakse, aplikacijski procesi, provjera dizajna i ispravke. Ovaj modul pruža jedinstveni način određivanja korporativnih pravila i provjera, koji moraju biti implementirani u cijeloj korporaciji, kako bi se osigurala usklađenost s najboljom praksom. Generirana izvješća omogućuju krajnjim korisnicima da bolje identificiraju kršenja standarda i provode potrebne ispravke. 
Knowledge expert in CATIA V5

Knowledge Advisor 2 (KWA)
CATIA - Knowledge Advisor 2 omogućuje dizajnerima i inženjerima da pohrane svoj know-how te ga ponovno koriste kao najbolju praksu.
Korisnici mogu ugraditi znanje u svoj dizajn kroz formule, pravila, reakcije i provjere, koje se mogu iskoristiti u bilo kojem trenutku. Ubrzavanjem istraživanja alternativa dizajna s obzirom na pravila, CATIA - Knowledge Advisor 2 pomaže korisnicima donositi bolje odluke u kraćem vremenu i postizati optimalne izvedbe bez pogrešaka. Kao skalabilan proizvod, korisnicima omogućuje upravljanje i iskorištavanje know-howa i namjera, od parametarskih pravila i provjera do naprednih kontekstualnih reakcija u proizvodima i procesima. 
 Knowledge advisor in CATIA

Product Knowledge Template Definition 2 (PKT)CATIA – Product Knowledge Template Definition 2 omogućuje korisnicima jednostavno i učinkovito pohranjivanje inženjerskog znanja i metodologije za visoko učinkovitu ponovnu upotrebu. PKT pomaže tvrtkama da dijele najbolje prakse i izbjegnu dupliciranje napora zbog nemogućnosti ponovnog korištenja postojećeg dizajna.
Za tvrtke koje surađuju sa vanjskim dobavljačima omogućuje isporuku podataka o dizajnu bez dijeljenja intelektualnog vlasništva nad metodologijom i pravilima konstruiranja. PKT omogućuje interaktivnu izradu predložaka (feature, part, assembly) koji obuhvaćaju geometrijske specifikacije, pridružene parametre i relacije za asocijativnu ponovnu uporabu.  
Product Knowledge template in CATIA v5

DMU Navigator 2 (DMN)CATIA - DMU Navigator 2 omogućuje napredni pregled DMU-a, pakiranje i pred-montažu, koristeći optimalne mogućnosti vizualizacije, navigacije i komunikacije. Korisnicima je pružena visoka grafička izvedba. Veliki broj alata (podrška za bilješke, kreiranje hiperlinkova i animacija, alati za publiciranje i konferencije) olakšavaju suradnju između svih članova tima koji sudjeluju u inspekciji DMU-a. Produktivnost korisnika poboljšana je sposobnošću automatizacije naredbi i rada na datotekama vizualizacije radi bržeg učitavanja podataka. Batch način rada može se koristiti za daljnje poboljšanje upravljanja cache-om.  Podržana je interoperabilnost s CATIA V4. 
DMU Navigator in CATIA V5

DMU Space Analysis 2 (SPA)
CATIA - DMU Space Analysis 2 izvodi optimalnu DMU provjeru pomoću napredne detekcije i analize preklapanja, superiorne analize presjeka, mjerenja, analize udaljenosti i alata za usporedbu 3D geometrije. Preklapanja se mogu otkriti interaktivno ili u batch načinu rada, mogu se analizirati te pohraniti rezultati. Korisnik može dinamički raditi presjeke u 3D, vršiti manipulaciju presjeka te pohraniti rezultate za ponovnu upotrebu. Također su uključeni alati za analizu udaljenosti i usporedbu 3D geometrije. DMU Space Analysis 2 (SPA) omogućuje naprednu validaciju konstrukcije osiguravajući bolje razumijevanje problema te brže rješavanje istih. 
DMU Space Analysis in CATIA V5

DMU Fitting Simulator 2 (FIT)CATIA - DMU fiting simulator 2 omogućuje definiciju, simulaciju i analizu radova montaže/demontaže, kako bi se potvrdila izvedba proizvoda u pogledu izvedivosti operacija održavanja (montaža/ demontaža). Generira korisne informacije o rezervaciji prostora za operacije demontaže, koje treba uzeti u obzir u budućim izmjenama konstrukcije. Također pomaže prepoznati putanju kojom se demontira sklop. Ovaj  modul koristan je za odjel konstrukcije, recikliranja, servisa i održavanja proizvoda. Također, uz mogućnosti stvaranja videozapisa koristan je i za odjel prodaje, marketinga te za obuke. Može se nositi s digitalnim modelima svih veličina, što ga čini pogodnim za sve vrste industrija.  
DMU Fitting simulator in CATIA V5

DMU Kinematics Simulator 2 (KIN)CATIA - DMU Kinematics Simulator 2 definira mehanizme za digitalne modele svih veličina pomoću širokog raspona vrsta spojeva ili ih generira automatski od mehaničkih ograničenja sklopa. Također, jednostavno simulira pokrete mehanizma pomoću manipulacije mišem kako bi se provjerili mehanizmi. Analizira gibanje mehanizma provjerom  mogućih preklapanja i računanjem minimalnih udaljenosti. Generira trag ili radni volumen pokretnog dijela za olakšavanje budućeg dizajna. Konačno, omogućuje kombinirane simulacije kroz integraciju s drugim DMU proizvodima. 
DMU Kinematics Simulator in CATIA V5

DMU Optimizer 2 (DMO)
CATIA - DMU Optimizer 2 omogućuje kreiranje alternativnih prikaza proizvoda ili sklopova smanjenje veličine, ili izradu geometrije bolje prilagođene specifičnim kontekstima. Dakle, korisnik može stvoriti smanjene, ali točne prikaze dijelova ili sklopova, zadržavajući samo njihovu vanjsku reprezentaciju. Može generirati pojednostavljene prikaze dijelova koji osiguravaju zaštitu povjerljivosti pri komunikaciji s dobavljačima. Površine se mogu pretvoriti u volumene za realnu DMU analizu. Daljnja konstrukcija olakšava se provođenjem rezerviranja prostora kroz radni volumen ili izračunavanje slobodnog volumena. Konačno, svi generirani prikazi jednostavno su upravljivi te se mogu pohraniti i ponovno koristiti za produktivnu DMU analizu.  
DMU optimizer in CATIA V5

Human Builder & Simulation (HSX)


Ljudsko biće je nestandardna i nepredvidljiva komponenta bilo kojeg sustava. Ljudske mogućnosti su glavni (ograničavajući) parametar dizajna. U mnogim područjima primjene postoji snažan zahtjev za modeliranje fizičkih elemenata čovjeka uz dizajn proizvoda.
CATIA - Human Builder & Simulation omogućuje izravno kreiranje, manipuliranje i simulaciju preciznih interakcija digitalne lutke u kontekstu virtualnog proizvoda. To je jedino rješenje koje omogućuje procjenu i optimizaciju ljudskog položaja, vidljivosti te udobnosti izravno u okruženju dizajna proizvoda, što dovodi do brze odluke za promjene u dizajnu. Precizno modeliranje ljudi, položaja te udobnosti kapitaliziraju know-how ergonomije, te ga čine dostupnim svim konstruktorima unutar tvrtke.  
Human Builder Simulation in CATIA V5


Kontaktirajte naše CATIA stručnjake za više informacija