SIMULIA Isight

SIMULIA Isight

Isight programsko rješenje iz SIMULIA portfolia se koristi za automatizaciju procesa i optimizaciju dizajna.

Inženjerima nudi set grafičkih fleksibilnih alata za kreiranje simulacije procesa koja može uključivati CAD/CAE programske alate, vlastite programske aplikacije te EXCEL tablice, s ciljem da bi se automatizirao postupak analize različitih rješenja i pronašlo optimalno rješenje.


Isight omogućava povezivanje različitih programskih alata, od komercijalnih CAD/CAE programa do namjensko i interno razvijenih aplikacija. Namijenjen je automatizaciji parametarske optimizacije i istraživanju odaziva sistema ili procesa u virtualnom okruženju.


Preuzmite Isight Datasheet

Preuzmite Isight brošuru


Kontaktirajte nas za više informacija. 

SIMULA Isight