SIMULIA Tosca

SIMULIA Tosca

Tosca je rješenje iz SIMULIA portfolia koje uključuje vodeće tehnologije za topološku optimizaciju struktura s ciljem brzog konstruiranja i oblikovanja lakih i krutih komponenata koje su otporne na zamor.

Tosca-Structure i Tosca-Fluid su programska rješenja koji služe za optimizaciju topologije konstrukcijskih dijelova na temelju postojećih FEM i CFD simulacija.


Tosca-Structure se koristi za optimizaciju dijelova i sklopova na temelju rezultata mehaničkih analiza.

Preuzmite brošuru o Tosca Structure programskom rješenju


Tosca-Fluid se koristi za topološku optimizaciju na osnovi analize ne-parametarskog toka fluida.

Preuzmite brošuru o Tosca Fluid programskom rješenju


Slobodno kontaktirajte naš tehnički tim za više informacija.


Tosca structure funkcionalnosti


Tosca fluid funkcionalnosti