TYPE 3-CAA

TYPE 3-CAA

TYPE3-CAA predstavlja dodatak (eng. Add-On) za CATIA V5/3DEXPERIENCE, te služi za uređivanje teksta i grafičkih elemenata u programskom rješenju CATIA.


Razvijen u suradnji s tvrtkom Dassault Systèmes od 2003. godine, TYPE3-CAA nudi konstruktorima jedinstveni pristup profesionalnim alatima za poboljšanje industrijskih dijelova sa serijskim brojevima, tekstom, logotipima, pravnim informacijama i specifikacijama, izravno unutar PLM procesa CATIA CAA V5/3DEXPERIENCE.


Raspisan je raspored održavanja TYPE3CAA live webinara. Prijavite se na vrijeme. 


Zašto koristiti TYPE3-CAA programsko rješenje?

  • Profesionalni alat za uređivanje teksta i kontrolu tipografije

  • Jednostavno uređivanje fonta, simbola i drugih grafičkih elemenata

  • Projekcija i mapiranje na sve vrste površina

  • Potpuno integrirano sa CATIA V5 i 3DEXPERIENCE platformom

  • Potpuno kompatibilno sa "stablom" i verzijama proizvoda

  • Točna vektorizacija slika i grafičkih elemenata


Pogledajte video i preuzmite besplatnu verziju

Uređivanje teksta direktno u CATIAi