UNI Skripta

Olakšajte si posaoUNI Skripta je rješenje, intelektualno vlasništvo CADCAM Grupe nastalo 2012. godine kao univerzalno rješenje za najčešće zahtjeve korisnika prilikom kreiranja nacrta u CATIA-i V5.

Našim korisnicima je uvelike olakšan prijenos podataka iz 3D dizajna u 2D nacrte čime se smanjila količina ručnog uređivanja podataka na nacrtima.

UNI Skripta omogućuje uređivanje i pregled osobina komponenata ili izračun vrijednosti mase i volumena na temelju konstruiranih oblika i dodijeljenog materijala.


UNI Skripta je softverski dodatak za CATIA-u V5, koji ima sljedeće značajke:

  • Stvaranje i uređivanje osobina komponenata sklopa u CATIA-i kroz korisničko sučelje

  • Kreiranje sastavnice sa osobinama komponenata u MS Excel dokumentu

  • Kreiranje sastavnice sa osobinama komponenata u dokumentu nacrta u CATIA-i

  • Automatsko upisivanje osobina dokumenta u zaglavlje nacrta

  • Kreiranje i nadopunjavanje tablice slijeda promjena nad dokumentom

  • Konfigurabilno pobrojavanje komponenata sklopa, te upisivanje tih vrijednosti u balone na nacrtu

  • Olakšava prijenos iz 3D dizajna na nacrte


Uređivanje osobina više komponenti odjednom
Uni Skripta uređivanje više osobina odjednom
Pobrojane komponente i baloni na nacrtu
Uni skripta pobrojane komponente

OVDJE MOŽETE PREUZETI UPUTSTVA ZA UNI SKRIPTU