CATIA SCAN TO 3D PRINT

Vladajte tranzicijom fizičkog u digitalni svijet

  • Želite iskoristiti svoje postojeće proizvode, iako nisu razvijeni u CAD programu, ali bez prevelikih troškova.
  • Prekasna modifikacija alata da bi se zadovoljila proizvodna ograničenja značajno povećavaju troškove unatoč tome što koristite FEA rješenje
  • Već ste previše uložili u rješenja za "Topology Optimization" da biste smanjili težinu proizvoda, a i dalje je potrebno nekoliko tjedana da rekonstruirate CAD model koji bi se mogao proizvesti 

Unatoč svemu i dalje niste vratili uloženo?

Saznajte kako su drugi vratili uloženo sa CATIA Scan to 3D Print rješenjem:

  • Smanjili su vrijeme utrošeno na geometrijsku rekonstrukciju skeniranog predmeta za 30 do 80%
  • Automatizacijom prilagođavanja alata smanjili su troškove proizvodnje za 50%
  • Optimizacijom topologije sa CAD alatom za rekonstruiranje u nekoliko dana su završili posao koji je prije trajao tjednima

Zašto ne biste i Vi?

Pogledajte snimku webinara i saznajte više!

CATIA Scan to 3D Print- preview