Prijava za CATIA certifikaciju i besplatni pripremni tečaj

CADCAM Grupa svim polaznicima koji se prijave do 30.06.2018. godine za CATIA Specialist certifikaciju poklanja pripremni tečaj


Postupak certifikacije:

Certifikacija se održava u prostorijama CADCAM Grupe, jedinom ovlaštenom Dassault Systemes certifikacijskom centru u Hrvatskoj, na adresi Štoosova 1, Zagreb. Postupak certifikacije se sastoji od dva dijela: prvo se polaže CATIA Part Design ispit, a nakon toga CATIA Assembly Design ili Surface Design ispit. Cijeli postupak certifikacije traje 4 sata. Svi uspješno položeni i dodijeljeni certifikati upisuju se u Francuski nacionalni registar profesionalnih certifikata (RNCP) i priznati su diljem svijeta.

Certifikacija se provodi na računalima CADCAM Grupe, u CATIA V5 programskom rješenju. Ispit se sastoji od praktičnih vježbi i pitanja s višestrukim odgovorima na Engleskom jeziku gdje se provjerava znanje iz konstruiranja i modeliranja dijelova i sklopova u situacijama iz svakodnevnog inženjerskog posla.

Polaganje CATIA certifikacije preporučujemo svima koji imaju 6 – 12 mjeseci iskustva rada u CATIA V5 programskom rješenju. Vještine i znanje koje posjeduju polaznici s iskustvom rada u CATIA-i su individualni i variraju od osobe do osobe.

Pripremni tečaj:

Pripremni tečaj se održava neposredno prije same certifikacije u obliku simulacije certifikacijskog postupka. Pripremni tečaj traje od jednog od tri sata, ovisno o potrebama polaznika.

.

CADCAM Grupa svim polaznicima koji se prijave do 30.06.2018. godine za CATIA Specialist certifikaciju poklanja pripremni tečaj