Uklanjanje barijere između ECAD i MCAD dizajna

Danas, više nego ikada prije važno je da MCAD i ECAD inženjeri surađuju tijekom cijelog procesa projektiranja proizvoda. 

Ispunite formu i preuzmite whitepaper koji opisuje kako stalan i konzintentan komunikacijski kanal između ECAD i MCAD inženjera omogućava sinkronizaciju dizajna, smanjuje mogućnost pogreške te tako štedi vaše vrijeme.MCAD MCAD Collaboration- short video