Test kompatibilnosti s Cloud tehnologijom

Najlakši i najbrži način za provjeru kompatibilnosti vašeg računala s platformom 3DEXPERIENCE on Cloud;

  1. Ispunite registracijsku formu
  2. Preuzmite test kompatibilnosti
  3. Pokrenite test kompatibilnosti

Test kompatibilnosti s Cloud tehnologijom za 3DEXPERIENCE

A nas kontaktirajte za nabavku i instalaciju programskog rješenja. 


Napomena: za pokretanje testa potrebno je imati administratorska prava na računalu