Webinar: Planiranje rasporeda komponenata na tiskanoj pločici

Raspored komponenata tiskane pločice u PADS-u

Raspored komponenata na tiskanoj pločici jedan je od ključnih korak prilikom projektiranja tiskane pločice.


Kako odrediti raspored komponenata na tiskanoj pločici?
Kako već u shematskom dijelu definirati smjernice za raspored komponenata?

Ispunite kontakt formu i saznajte više o planiranju rasporeda komponenata u besplatnom webinaru.

Trajanje webinara: 8 min