3DEXPERIENCE STEM Lab na Tehničkom fakultetu u Rijeci

3DEXPERIENCE STEM Lab  na Tehničkom fakultetu u Rijeci

Svečano otvaranje 3DEXPERIENCE STEM Lab-a na Tehničkom fakultetu u Rijeci održano je 6. oktobra 2017. Kroz partnersku saradnju sa kompanijama AITAC i CADCAM Grupom, Fakultetu se na period od 10 godina osiguravaju akademske licence on Cloud nove poslovne platforme 3DEXPERIENCE.

Uz svečano otvaranje 3DEXPERIENCE STEM Lab-a, opremljenog najmodernijom tehnologijom za konstruisanje, održan je niz prezentacija i radionica na kojima su prezentovane prednosti 3DEXPERIENCE platforme. Svi posetioci mogli su da isprobaju 3DEXPERIENCE programsko rešenje uz stručno vođstvo kao i da se upoznaju sa primenom tehnologije virtualne stvarnosti u inženjerstvu

Na otvaranju je prezentovano i multidisciplinarno inženjerstvo na primeru robota Poppy kog su na 3DEXPERIENCE platformi, od ideje do fizičkog modela, napravili studenti fakulteta u Italiji. Poppy projekt je primer koji dokazuje koliko 3DEXPERIENCE platforma povezujući razne discipline ubrzava proces projektovanja i proizvodnje proizvoda.   

Opremanje 3DEXPERIENCE STEM Lab-a sveobuhvatnom poslovnom platformom koja objedinjuje razne brendove i reešenja kompanije Dassault Systemes, koju zastupa CADCAM Grupa, studentima Tehničkog fakuleteta omogućeno je da tokom studija nauče da rade sa najmodernijim tehnologijama za konstruisanje i razvoj proizvoda.  

Kompanija AITAC, koja se primarno bavi projektovanjem u brodogradnji i pružanjem konsultantskih usluga iz područja implementacije 3DEXPERIENCE rešenja za potrebe brodogradnje, aktivno koristi ista rešenja u svakodnevnom poslovanju kao i stručnjaci CADCAM Grupe koja je vodeći pružalac usluga uvođenja i implementacije PLM rešenja i jedini ovlašćeni Dassault Systèmes sertifikacioni centar u jugoistočnoj Evropi.

Kroz ovaj projekat cilj je privući studente da prošire svoja znanja i veštine rada sa novim tehnologijama i po završetku studija postanu konkurentniji na tržištu rada. Osim CAD funkcionalnosti za 3D konstruisanje, platforma 3DEXPERIENCE omogućava integraciju svih procesa i podataka tokom celog životnog ciklusa proizvoda u informacijsko okruženje sa precizno definisanim ulogama i ovlašćenjima korisnika, aplikacije za 3D konstruisanje, modeliranje i simulacije, kao i aplikacije za inteligentno upravljanje podacima tj. pretraživanje i sistematizaciju podataka.


Brandirana vrata 3DEXPERIENCE Stem Laba na RITEHU

Prezentiranje Poppy projekta u 3DEXPERIENCE STEM Labu na RiTehu


Aitac o 3DEXPERIENCEu u brodogradnji na otvorenju STEM Lab-a na RiTehu
Predstavljanje tvrki u holu RiTeh-a na otvorenju STEM Lab-a


Korištenje VR uređaja na otvorenju STEM Lab-a

Robot Poppy u učionici STEM Lab-a