BMW i3 razvijen pomoću CATIA modula za kompozite

BMW i3  razvijen pomoću CATIA modula za kompozite

Vodeći nemački proizvođač automobila  grupacija BMW  koristi Dassault Systemes CATIA aplikacije za kompozite u razvoju revolucionarnog laganog električnog modela automobila BMW i3, koji ne emituje štetne gasove.

 „Grupa BMW je iskoristila sveobuhvatna integrisana industrijska rešenja za projektovanje i proizvodnju kompozitnih delova i konstrukcija“, navela je Monika Mengini, izvršna potpredsednica za korporativnu strategiju, industriju i marketing u Dassault Systemes.

„Korišćenje kompozitnih konstrukcija nudi proizvođačima vozila prostor za inovativnost, koji im je neophodan u kreiranju novih „mobilnih iskustava“ i poštovanju sve strožih regulativa“, rekao je Filip Laufer, generalni direktor, CATIA, Dassault Systemes. „Ponosni smo, što je naša dugoročna investicija u građenje rešenja za integrisano projektovanje i proizvodnju kompozitnih materijala, u saradnji sa vodećim industrijama, pomogla BMW grupaciji da učini preokret u masovnoj proizvodnji kompozitnih konstrukcija na veoma impresivan način.


Catia coposer car
Catia composer

Sa primenom modula za projektovanje kompozita u softveru CATIA, ograničenja u proizvodnji kompozita mogu da se predvide u ranoj fazi, što smanjuje broj iteracija u fazi projektoanja, odnosno omogućava dobijanje gotovog proizvoda sa minimalnim brojem prototipova. Projektanti i proizvođači su takođe u mogućnosti da realno iskuse proces proizvodnje, vizualizujući orijentaciju vlakana. Ovo pomaže da se otkriju deformacije koje mogu da ugroze čvrstinu, kvalitet i proizvodnju usled odstupanja finalnog proizvoda od inicijalne ideje.

CATIA moduli za kompozite kreiraju okruženje u kome je moguća manipulacija podacima bez zastoja, od projektovanja do proizvodnje, predviđajući proizvodnost. Određene tipske forme, specifične za konstrukcije od kompozita, omogućavaju njihovo brže projektovanje.

Pogledajte video automobila BMW i3, koji prikazuje strukturu samog vozila i postupak regenerativnog kočenja i punjenja baterije.

Kliknite na sliku za prikaz videa.

BMW i3 animacija