3DEXPERIENCE & Virtual Reality – 13.06.2017.

3DEXPERIENCE & Virtual Reality – 13.06.2017.

Četvrta industrijska revolucija donosi mnoštvo novih standarda u svim industrijskim granama i segmentima poslovanja, pa tako i u svetu projektovanja. Na događaju "3DEXPERIENCE & Virtual Reality", koji je održan u junu 2017. godine u Kraš Auditorijumu, predstavili smo novosti i unapređenja programskih rešenja za 3D modelovanje, projektovanje, optimizaciju, kao i za upravljanje proizvodom tokom celog životnog ciklusa.


Tokom predavanja predstavili smo platformu 3DEXPERIENCE, 3DEXPERIENCE on Cloud, odgovorili na neka od pitanja koja nameće 4.industrijska revolucija, koja je sledeća generacija softvera CATIA, da li je omogućena interoperativnost između rešenja CATIA V5 i 3DEXPERIENCE, pokazali sličnosti i razlike softvera CATIA V5 i platforme 3DEXPERIENCE.

U drugom bloku predavanja pokazali smo kako CATIA Composer skraćuje vreme kreiranja projektne dokumentacije, novo rešenje za projektovanje kablovskih snopova - 3DEXPERIENCE Electrical, nove CATIA konfiguracije CATMEE i CATMSE, pokazali smo kako možete da napravite lakšu i izdržljiviju strukturu proizvoda korišćenjem topološke optimizacije, tehnologije 3D štampe i 3D tolerancije.Učesnici događaja su imali priliku da vide kako izgleda kada se uređaj za virtuelnu stvarnost implementira na izvornu CAD aplikaciju i to bez promene formata podataka. Implementacija uređaja za virtuelnu stvarnost u proces 3D projektovanja i modelovanja uvodi dodatnu dimenziju i omogućava virtuelni pregled celog ili željenog dela modela kao i da virtuelno izvršite inspekciju međusobnog položaja komponenti. Takođe, omogućava unapređenje metoda edukacije, rano otkrivanje nedostataka modela, simulaciju stvarnih situacija i bolju komunikaciju i razumevanje svih učesnika procesa. Manje fizičkih prototipova i bolja komunikacija donose značajne uštede, jer je mogućnost greške svedena na minimum. 
VR na 3DEXPERIENCE platformi

Inovativna i sveobuhvatna poslovna platforma 3DEXPERIENCE omogućava pružanje potpunog programskog rešenja za industrijsku granu u kojoj korisnik posluje i omogućava integraciju svih procesa i podataka tokom celog životnog ciklusa proizvoda. U videu pogledajte primenu VR tehnologije na 3DEXPERIENCE platformi.


Predavanje o 3DEXPERIENCE platformi - Inda Balagic
3DEXPERIENCE & VR registracija

Kontaktirajte nas za više informacija o temama sa događaja