Dassault Systemes - Global User Conference 2016

Dassault Systemes - Global User Conference 2016

Pozivamo Vas na dvodnevnu konferenciju na kojoj imate priliku da iz prve ruke čujete o novostima Dassault Systemes programskih rešenja.
Pridružite se i inspirišite iskustvima 3D dizajnera iz svih krajeva sveta i podelite svoje iskustvo. Na skupu će biti predstavljena programska rešenja CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, SIMULIA, 3DEXCITE i EXALEA koja služe korisnike u 12 industrijskih grana, od automobilske do građevinske i Hi-tech industrije.

Krenimo zajedno prema budućnosti dizajna i projektovanja i povežimo maštu i stvarnost uz Dassault Systemes programska rešenja.

Dizajn- stvara nove vrednosti i pomera granice.

AGENDA:

1. dan:
  • Plenary Session
  • Brand CEO breakout session
2. dan:
  • CATIA
  • ENOVIA
  • SOLIDWORKS
  • 3DEXPERIENCE
  • 3DEXICE
  • SIMULIA

Rezervišite svoje vreme i prijavite se za učestvovanje na konferenciji Design in the Age of Experience.

Detaljna agenda i registracioni link