Prilagodite se i uskladite na profitabilan način sa novim proizvodnim modelima - DELMIA Apriso Vazduhoplovna i odbrambena industrija

Prilagodite se i uskladite na profitabilan način sa novim proizvodnim modelima - DELMIA Apriso Vazduhoplovna i odbrambena industrija

Proizvođači iz oblasti avio i vojne industrije sve više su pod pritiskom da se prilagode tržišnim i državnim regulativima, a da istovremeno poboljšaju profitabilnost uprkos povećanoj složenosti lanca snabdevanja. Potrebna su vam rešenja koja pružaju sveobuhvatnu mogućnost praćenja komponenti i procesa, genealogije i upravljanje ostvarenom vrednošću (Earned Value Management)


DELMIA Apriso rešenja za avio i vojnu industriju pomažu vam da odgovorite na ove složene izazove tako što vam nude unificirano rešenje koje poboljšava efikasnost i fleksibilnost. Poboljšajte istovremeno svoju efikasnost, usklađenost sa zahtevima, kvalitet i spremnost da odgovorite na nove zahteve sa Apriso rešenjem koje poboljšava efikasnost u radu, smanjuje troškove koje postavljaju usklađenost sa zahtevima i visoki kvalitet, poboljšajte zadovoljstvo kupaca i smanjite troškove koji su povezani sa logistikom zasnovanom na performansama. DELMIA Apriso Profesional Services tim i njihova mreža saradnika omogućavaju proizvođačima iz avio i vojne industrije da uspešno integrišu dizajn, proizvodnju i kontinuiranu podršku kroz prošireni lanac snabdevanja.


Obezbedite saradnju na proizvodu tokom celog lanca snabdevanja

Proizvođači upravljaju velikim brojem dokumenata sa nacrtima i detaljima proizvodnje za vrlo raznolike programe. Dizajn baziran na modelu podrazumeva da svi procesi i sastavnica budu uključeni u centralizovano PLM rešenje upravljanja životnim ciklusom proizvoda. Ipak mnogi vodeći proizvođači odlučuju da iskoriste svoje postojeće potencijale i iskoriste prednosti najboljih tehnologija u pojedinim kategorijama. Ova strategija se može implementirati koristeći Apriso rešenja koja olakšavaju saradnju u proizvodnji i dizajnu kroz sve vaše procese i prošireni lanac snabdevanja.


 • Sinhronizujte podatke koji se odnose na procese, proizvode, kvalitet i resurse zajedno sa 2D/3D instrukcijama za rad na svim proizvodnim lokacijama.
 • Obezbedite korak po korak instrukcije za proizvodnju i rad radnicima u svim proizvodnim radionicama

Brzo prilagođavanje uz procesno bazirana rešenja

DELMIA Apriso rešenja  pružaju proizvođačima vazduhoplovne industrije okvir za upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management - BPM) za globalno upravljanje proizvodnim operacijama (Manufacturing Operations Management - MOM). To znači da svaka Apriso aplikacija ima zajednički unificirani model podataka koji omogućava bolje reagovanje na promene – u različitim funkcijama i lokacijama. Definišite na najbrži način i konstantno poboljšavajte procese koji se, između ostalog, odnose na proizvodnju, kvalitet, inventar i održavanje koristeći Apriso rešenje:


 • Primenite standardizovano rešenje, definišući i koristeći najbolju svetsku praksu uz istovremeno prilagođavanje specifičnim lokalnim zahtevima.
 • Prilagodite se brzo novim zahtevima koje nameću dizajn, lanac snabdevanja, proizvodnja, partneri i kupci uz istovremeno poboljšanje kvaliteta operacija.
 • Održavajte odgovarajući stepen upravljanja i kontrole jer su procesi jednostavno osavremenjeni i brzo reaguju na promene.

A&D DELMIA Apriso


 Zašto Apriso?

 • Iskoristite prednosti proverene i široko rasprostranjene upotrebe u oblasti vazduhoplovne industrije za optimalnu efikasnost i agilnost u odnosu na promenljive uslove tržišta
 • Pređite na operacije dizajna, proizvodnje izveštavanja i upravljanja koje funkcionišu elektronski, a ne na papiru
 • Iskoristite prednosti rešenja koja se zasnivaju na procesima i fleksibilnim upravljačkim operacijama kako biste integrisali PLM i ERP sisteme za maksimalnu efikasnost u proizvodnim pogonima.
 • Koristite Apriso rešenja u usaglašavanju sa regulativima kao što su ITAR i evolutivni propisi kao što su AS 9100 Rev C
 • Prilagodite se brzo da biste iskoristili prednosti novih tehnologija sa agilnom platformom za proizvodnju

Rešenje za proizvodne operacije vrhunskog kvaliteta

Dassault Systèmes – kroz DELMIA Apriso ponudu – je jedina kompanija koja može da ponudi rešenje bazirano na procesima za upravljanje globalnim proizvodnim operacijama, rešenje koje vam omogućava da pratite, upravljate i kontrolišete sve elemente proizvodnih operacija kako u vašoj kompaniji tako i kroz celu mrežu snabdevanja vašeg proizvoda. Apriso dodatno proširuje vrednost  ERP, PLM i drugih poslovnih sistema tako što zatvara krug između nacrta, planiranja i realizacije. Uspostavljajući koheziju u strukturi kroz koju se razmenjuju i poboljšavaju procesi, Apriso nudi rešenja koja najbolje zadovoljavaju potrebe globalnih proizvođača kroz sve njihove proizvodne operacije i proširenu mrežu snabdevanja. Apriso rešenja obezbeđuju preglednost i kontrolu kojima se proaktivno otkrivaju potencijalni prekidi koje bi mogli da remete proizvodne operacije tako da vaš proces može da funkcioniše još efikasnije i da pravovremeno odgovori na potencijalne promene. Apriso možete da implementirate individualno ili kao potpuno rešenje za avio i vojnu industriju.


A&D DELMIA Apriso_1


Upravljate promenama u konfiguraciji

Kompanije iz sektora avio i vojne industrije moraju konstantno da usklađuju svoju proizvodnu saradnju na nivou inicijalnog dizajna sistema i porudžbine koje su rezultat napora za poboljšanje proizvoda sa regulativom koja prati proizvod od početka do kraja životnog ciklusa. Obezbeđivanje tačne dokumentacije koje se odnosi na izvedeno stanje i održavano stanje predstavlja stalni izazov.


 • Koristite elektronsku formu proizvodnje (bez papira) da ostvarite značajna poboljšanja u ciklusu između „razvoja, proizvodnje, poboljšanja i MRO“
 • Iskoristite preciznost informacija iz sistema ERP i PLM u procesu realizacije da biste pojednostavili proizvodnju u svojim pogonima.
 • Sinhronizujte promene u konfiguraciji za sve snabdevače ključnim komponentama.
 • Obezbedite da se proizvodi izrađuju u skladu sa trenutnim zahtevima dizajna

Smanjite nesigurnost u lancu snabdevanja

Vazduhoplovna i odbrambena industrija idu u pravcu manjeg broja velikih integrisanih programa koji imaju u ugovorima stroge kriterijume za kvalitet performansi i usluga tako da upravljanje dizajnom, izvorima, inovacijama i proizvodnjom koji objedinjuju više lanaca snabdevanja predstavlja sve veći izazov.


 • Poboljšajte preglednost i pratite tok od početnog snabdevača do finalnog proizvoda
 • Obezbedite kvalitetnu realizaciju koja osigurava da standardi odgovaraju specifikacijama
 • Obezbedite da komponente i inventar budu povezani sa konkretnim kupcima i programima.
 • Ostvarite sveobuhvatnu pokrivenost zahteva kvaliteta koristeći „povezanu sledljivost“

„Apriso … podržava naše korišćenje Lean i Six Sigma inicijativa, pojednostavljuje tehničku obuku, standardizuje izveštaje o radu i poboljšava kvalitet i efikasnost kroz sve elemente. Sada imamo totalnu preglednost Radova-u-toku u svakoj radionici. Imamo kompletno poreklo svih delova i redosled serija“ - Rukovodilac informativnog sektora,Textron Systems

 „Sve aktivnosti se sada prate i beleže da bi se pratili procesi projektovanja, proizvodnje i kontrole kvaliteta.“ - Projektni menadžer, MBDA


Ostvarite vidljivost svojih potencijala

Kompanijama koje se bave avio i vojnom proizvodnjom potrebna je vidljivost kako bi ostvarile svoje proizvodne potencijale i zadovoljile zahteve logistike zasnovane na performansama (Performace Based Logistics – PBL). Takođe potrebna im je precizna procena troškova radne snage i materijala da bi mogli svoje prihode da sagledaju u okviru procesa Upravljanja ostvarenom vrednošću (Earned Value Management - EVM).

 • Podržite proces upravljanja stečenom vrednošću koristeći Vreme & Rad da biste pratili specifične radne zadatke povezane sa predmetom isporuke
 • Ostvarite veću preciznost podataka koji se odnose na troškove životnog ciklusa proizvoda/sistema
 • Pratite parametre kvaliteta koristeći „povezanu sledljivost“

Zadržite znanje u kompaniji

Većina kompanija u avio i vojnoj industriji ima problema da zadrži nivo znanja u svojoj kompaniji kada radna snaga počne da stari. Iako ovaj deo ljudstva svakako poseduje značajna znanja iz svoje oblasti, veliki deo toga se nalazi zapisano na papiru ili nije uopšte dokumentovano.

 • Zadržite i primenite najbolja rešenja iz svoje prakse u skladu sa željenim performansama u proizvodnji
 • Proširite dobra rešenja na druge sfere poslovanja i omogućite unutrašnja i spoljašnji sistem povratnih informacija.

 


Zadovoljite kriterijume regulatornih tela

Za kompanije iz sfere avio i vojne industrije usaglašenost sa zahtevima regulatornih agencija na nacionalnom i regionalnom nivou je od presudnog značaja. Pored toga, sve više se posvećuje pažnja čuvanju intelektualne svojine da bi se zadržala tehnološka prednost kao i da se ograniči pristup informacijama u skladu sa zahtevima nacionalne bezbednosti:

 • Podržite kontrolu i zahteve izveštavanja
 • Podržite zahteve koje se uvode u praksu
 • Podržite kvalitet dok istovremeno elektronski čuvate proizvodne podatke neophodne za ispunjenje ovih zahteva
 • Ubrzajte sposobnosti povlačenja i zadržavanja problematičnih proizvoda koristeći mogućnost praćenja njihovog porekla
 • Pristupite informacijama potrebnim za svakodnevne operacije kao i neočekivane probleme koristeći jedinstvenu bazu podataka.
 • Automatizujte procese odobravanja i puštanja proizvoda u okviru kompanije i sa kupcima

Podrška implementaciji od početka do kraja

DELMIA Apriso profesionalne usluge i globalna mrežu partnera isporučuju najviši nivo podrške koja se zasniva na širokom poznavanju industrije i iskustvu u proizvodnim operacijama. Ova kombinacija sposobnost i usluga osigurava da su Apriso rešenja primenjena u skladu sa najvišim standardima kvaliteta. Zaposleni u Dassault Systemes i CADCAM Data mogu da nadopune kompetencije vašeg IT tima pružajući odgovarajući nivo analize zahteva, konfiguracije sistema, osiguranje kvaliteta, obuke i pomoći u početnoj fazi rada.

 


„Mi smo tražili rešenje koje je napredno, sveobuhvatno i koje bi nam pomoglo da integrišemo najbolju praksu u oblasti proizvodnje, kvaliteta i mogućnosti praćenja u okviru naše celokupne organizacije i lanca snabdevanja a koje bi podržalo naš aktuelni plan razvoja. Zadovoljni smo primenom Aprisa jer naša proizvodnja sada koristi nove kompozitne strukture i materijale u naprednom dizajnu aviona.“ Predsednik, HITCO, Dobavljač avio i vojne industrije


Spajanje svih bitnih elemenata

Sa povećanim pritiskom da se zadovolje zahtevi i smanje troškovi, uspeh u avio i vojnoj industriji zahteva partnerstvo sa proverenom kompanijom koja je sposobna da pruži rešenje koje će osigurati preglednost i kontrolu. Proizvođači moraju poboljšati svoju efikasnost, usklađenost sa standardima, visok kvalitet i brzinu reagovanja. DELMIA Apriso rešenja za avio i vojnu industriju primenjuju najbolju praksu, omogućavaju praćenje delova i procesa i njihovog porekla i preglednost u praćenju stečene vrednosti.


Pospešite proizvodnju bez papira i poboljšajte efikasnost

 • Sinhronizujte podatke koji se odnose na procese, proizvode, kvalitet i resurse sa instrukcijama za rad za sve programe, regionalne i globalne proizvodne lokalitete.
 • Isporučite detaljnu,  korak-po-korak  upravljanu proizvodnju i instrukcije za rad vašim radnicima u proizvodnim halama.
 • Pospešite elektronski baziranu proizvodnju (bez papira) koja podržava ERP, PLM i MES
 • Povećajte preciznost informacija iz ERP i PLM sistema do tačke realizacije

Osigurajte visok nivo kvaliteta

 • Podržite usaglašenost sa zahtevima koje propisuju regulatorna tela
 • Sinhronizujte promene u konfiguraciji koje nastaju u proizvodnji
 • Ostvarite preglednost od snabdevača do proizvođača da biste obezbedili da komponente i inventar mogu da se povežu sa pojedinačnim kupcima i programima.
 • Ubrzajte sposobnosti povlačenja i zadržavanja problematičnih proizvoda koristeći mogućnost praćenja njihovog porekla

 


Kontrolišite troškove

 • Obezbedite preciznije podatke koji se odnose na troškovnu strukturu životnog ciklusa proizvoda/sistema u PBL ugovorima i drugim programima koji se odnose na kupce.
 • Podržite proces upravljanja stečenom vrednošću koristeći Vreme & Rad da biste pratili specifične radne zadatke povezane sa predmetom isporuke
 • Povežite probleme sa kvalitetom sa njihovim uzrocima koristeći „povezanu sledljivost“

 


A&D DELMIA Apriso_2

Apriso rešenja nude najširu moguću osnovu za preglednost upravljanja – kroz celu vašu kompaniju. Sve performanse su optimizovane u svim aspektima proširenog lanca vrednosti uključujući ljude, materijal, mašine i procese – i vaše i vaših dobavljača. Prenošenjem podataka u realnom vremenu, signala, upozorenja, indikatora ključnih performansi (KPI), ili poslovne inteligencije sa bilo koje pozicije u mreži do bilo kod mesta u svetu, Apriso rešenja osnažuju svetske proizvođače u avio i vojnoj industriji da brzo reaguju na promene strategije, promene tržišta i neočekivane događaje.


Stručnost u vazduhoplovnoj i odbrambenoj industriji

DELMIA Apriso rešenja pokreću operacije vodećih svetskih proizvođača u ovoj grani industrije širom sveta. Kompanija ima veliko iskustvo u radu koji pomaže proizvođačima u avio i vojnoj industriji da poboljšaju svoju efikasnost, odgovore na promene i održe visok kvalitet uz istovremenu kontrolu troškova.

 Apriso rešenja za avio i vojnu industriju nude preglednost u realnom vremenu i kontrolu svih proizvodnih operacija i lanca snabdevanja koja će poboljšati proizvodne performanse, osigurati saradnju u procesu proizvodnje, i zadržati visok nivo kvaliteta. Uz DELMIA Apriso tim za profesionalne usluge i mrežu partnera, Apriso rešenja mogu vam pomoći da povećate efikasnost, smanjite troškove održanja kvaliteta i usaglašenosti i smanjite troškove povezane sa logistističkim ugovorima baziranim na performansama.


Kontaktirajte naš stručni tim za više informacija o ovom industrijskom rešenju