DELMIA rešenje za proizvodnju bez gubitaka

DELMIA rešenje za proizvodnju bez gubitaka

DELMIA rešenje za proizvodnju bez gubitaka (Perfect Manufacturing Operations) omogućava realizaciju proizvodnih procesa koja eliminiše potrebu za postojanjem tehničke dokumentacije, čime se ubrzava proces uvođenja novih proizvoda  (New Product Introduction – NPI) i smanjuju troškovi kontrole kvaliteta.  Firme mogu upravljati koordinisanim NPI procesima, od kanala nabavke do sinhronizacije razmene elektronskih dokumenata na nivou svih verzija. Stope gubitaka se smanjuju, a reputacija brenda je netaknuta jer se u realnom vremenu mogu eliminsati greške po pitanju štampe, pakovanja i obeležavanja. Preciznost proizvodnje se može koristiti za više brendova jedne kompanije i za više područja. Upravljanje operativnim aktivnostima proizvodnje se može odvijati na nivou svih postojećih fabrika firme, što olakšava proces uvođenja novih proizvoda (NPI) i pomaže održavanju kvalitetnog odnosa sa kupcima, nezavisno od njihove lokacije.


DELMIA_new_product_introduction


Izazovi industrije:

 • Kako efikasno upravljati stanjem na zalihama u uslovima dinamičnih kretanja lanaca nabavke?
 • Kako se može skratiti vreme proizvodnje novog proizvoda, a da to smanjenje ne utiče na njegov kvalitet?
 • Kako izvršiti sinhronizciju isporuka materijala od strane svih dobavljača sa proizvodnjom i skladištenjem materijala i gotovih proizvoda, tako da se optimalno koriste postojeći kapaciteti?
 • Kako obezbediti kvalitetan odnos sa kupcima i zaštiti brend?
 • Kako da se optimalno integrišu najsitniji detalji i zahtevi u globalne operacije?

 


DELMIA_izazovi_industrije


Ključni benefiti:

 • Saradnja u rešavanju problema u lancima snabdevanja dovodi do bržeg rešavanja potencijalnih problema
 • Povećava efikasnost u proizvodnji, brže odgovara na potrebe tržišta i smanjuje troškove
 • Povećava performanse i iskorišćenost proizvodnih kapaciteta
 • Obezbeđuje kvalitetan odnos sa kupcima, nezavisno od mesta proizvodnje
 • Pruža podršku kontroli rasta i trošenja zaliha, čime se omogućava nesmetano odvijanje proizvodnje, a izbegava bespotrebno povećanje stanja zaliha

 


DELMIA_ključni_benefiti


Prednosti rešenja koje bismo izdvojili:

 • Tehnički timovi imaju mogućnost da vide i analiziraju sve potencijalne neusaglašenosti proizvodnih linija i rade na razvoju rešenja
 • Omogućava direktno upravljanje procesima i podršku prijema, odlaganja, kontrole kvaliteta, izbora i dopunjavanja proizvodnog asortimana
 • Pruža savršenu podršku logističkom delu nabavke sirovih i rastresitih materijala i komponenti u uslovima nepredviđenih promena na zalihama ili u porudžbinama
 • Može pratiti sve aktivnosti na globalnom nivou, a istovremeno se prilagođava potrebama i zahtevima svakog proizvodnog pogona pojedinačno
 • Vršenje korelacije radnji i operacija u proizvodnom pogonu dovodi do savršene sinhronizacije prisustva materijala i alata, čime se omogućava gotovo neprekidna proizvodnja.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte naš tim