Kako da pokrenete licencu u offline modu?

Kako da pokrenete licencu u offline modu?

Zbog vanredne situacije, sigurno da treba da budete dostupni i sa druge lokacije, izvan vašeg uobičajenog radnog okruženja. Softver CATIA vam omogućava da pokrenete licencu u offline modu.

To radimo pomoću Nodeloc Key Managementa. Licence se mogu privremeno preneti na period za 1-30 dana.

Proces zahteva da budemo na istoj mreži kao i server ili da koristimo VPN vezu.


  1. Pokrenite program Nodeloc Key Managment

Na kartici Properties  proverite da li je uspostavljena komunikacija sa serverom:

Zelena - Povezan

Siva - Veza nije uspostavljena

Narandžasta - Vreme servera i radne stanice nije sinhronizovano

Ljubičasta Server nije omogućen Enable Offline License extraction (omogućiti)


         2. Prenos licence na radnu stanicu


Na kartici Offline Management  izvršiti prenos licence:


  • Kliknite Refresh List s da biste videli licence servera
  • Odaberite željenu licencu i desnim klikom miša kliknite Extract
  • Licenca se pojavljuje u gornjem prozoru, sa rokom važenja

Za više informacija prijavite se na besplatne online radionice

CATIA Tips and tricks