Prolećna ponuda za CATIA V5 korisnike

Prolećna ponuda za CATIA V5 korisnike

Prolećna ponuda za CATIA V5 korisnike

CATIA V5 vas ovog proleća iznenađuje novim funkcionalnostima u osnovnom paketu

 

Ne propustite jedinstvenu ponudu. CADCAM Data je ovog proleća za vas pripremila CATIA Engineer Excellence (CATEE) pakete sa dodatnim CATIA modulima. CATIA Engineering Excellence donosi set naprednih aplikacija za konstruisanje, rad sa oblicima i površinama. Takođe, koristeći 3DEXPERIENCE platformu, omogućava brzo kreiranje sklopova i dizajnerskih rešenja. Cene CATEE paketa sa navedenim modulima, povoljnije su od dosadašnje cene CATIA V5 paketa samostalno.

Dostupni promo paketi:

 • CATEE + MCE 

Modul omogućava kompletno i robusno rešenje, prilagođeno bilo kojoj kompaniji koja želi da napravi iskorak u razvoju visokokvalitetnih proizvoda, uz visoku produktivnost u izmenama dizajna.

 

 • CATEE+ MCE + HDX
  Uz MCE modul imamo i HDX koji pruža jedinstven i moćan pristup modelovanju za stvaranje složenih površina i intuitivnu manipulaciju površinama. Ovo standardno rešenje za modelovanje površina visokog kvaliteta podstiče saradnju između dizajna i oblikovanja i omogućava optimizaciju vremena potrebnog za razvoj proizvoda.

 

 • CATEE + MTE
  Modul koji je posvećen brzom oblikovanju kalupa i utiskivanju. Konstruktori mogu da iskoriste iste alate, što omogućava bržu izradu, a u potpunosti u skladu sa pravilima i standardima kompanije.

 

 • CATEE  + MME
  Omogućava visoko-kvalitetne prizmatične i višeosne strategije za složenu obradu površina sa najboljim rezultatima u klasi. NC programeri imaju kompletnu povezanost sa CATIA projektovanjem delova kao i moćne sposobnosti automatizacije mašinske obrade kako bi drastično smanjili vreme NC programiranja i obrade.

 

 • CATEE + SGE
  Pruža visoko-kvalitetne prizmatične i površinske strategije obrade za proizvodnju kalupa i alata. NC programeri imaju kompletnu povezanost sa CATIA projektovanjem delova kao i moćne sposobnosti automatizacije mašinske obrade kako bi drastično smanjili vreme NC programiranja i obrade. • FTX, ST1 (zasebni moduli)

3D Master (FTX) omogućava 3D definiciju i upravljanje tolerancijama i napomenama za delove i sklopove. Ovaj modul pretvara 3D u glavnu reprezentaciju, direktno iskoristivu za planiranje proizvodnje i deljenje unutar kompanije.

STEP Core Interface 1 (ST1) pomaže korisnicima koji rade u heterogenom CAD / CAM okruženju u razmeni podataka u neutralnom formatu. Ovaj uslužni program omogućava korisnicima interaktivno čitanje i pisanje podataka u formatu podataka STEP AP214 i STEP AP203 što omogućava pouzdanu dvosmernu razmenu podataka između različitih sistema.

Ne propustite priliku i zatražite ponudu

CATIA je vodeći CAD softver, odnosno programsko rešenje za inženjering i dizajn proizvoda, koje se uspešno koristi u kompanijama svih veličina, od malih i srednjih kompanija do velikih OEM-ova i lanaca njihovih dobavljača. Koristi se za dizajniranje, projektovanje, simulaciju, analizu i proizvodnju u različitim industrijama, uključujući avio-industriju, automobilsku industriju, brodogradnju, roba široke potrošnje i industrijske mašine. Izuzetno snažan geometrijski modeler, intuitivno korisničko okruženje, veliki broj specijalizovanih i integrisanih aplikacija uz koncept modularnosti, omogućuju efikasnost, multi disciplinarnost i pokrivenost svih faza razvoja proizvoda.

Ne propustite ponudu i pročitajte detaljnije specifikacije pojedinih modula:

 

CATIA Engineer Excellence - CATEECAT3DX

CAT3DX je osnovni modul za sve CATIA V5 PLM Express konfiguracije, a koristi se za konstruisanje površina, kreiranje sklopova, izradu nacrta. Sadrži i STEP za razmenu podataka i module za kolaboraciju sa ENOVIA V6

 

Osnovni CATIA V5 PLM Express modul se sastoji od:

CC1 - CADAM Interface 1

ID1 - Interactive Drafting 1

COM - Object Manager 2 

V4I - V4 Integration 2

GDR - Generative Drafting 2

RT1 - Real Time Rendering 1

IG1 - IGES Interface 1

PD1 - Part Design 1

WS1 - Wireframe & Surface 1

KT1 - Product Knowledge Template 1

PCS – ENOVIA V6 Collaborative Sharing

CNV – ENOVIA V6 Collaborative Innovation

KE1 - Knowledge Expert 1

CD1 - Instant Collaborative Design 1

AS1 - Assembly Design 1

ST1 - STEP Core Interface 1

 

LOE (3D Layout & Annotations)

Povećanje kompleksnosti razvoja proizvoda je onemogućilo realizaciju inovacija koje se baziraju samo na 2D dizajnu. Većina inženjera daje prednost 2D dizajnu, a prelazak sa 2D na 3D projektovanje je često haotičan i oduzima puno vremena. Kompanije imaju potrebu da transformišu 2D crteže u 3D modele uz što manje komplikacija i što brže. CATIA – 3D Layout & Annotations predstavlja rešenje za lako konvertovanje 2D u 3D modele i podstiče inovacije svojim jedinstvenim 2D/3D pristupom konceptualnom dizajnu. Smanjuje potrebu za 2D crtežima time što obuhvata informacije o crtežu, 3D specifikacije tolerancija i anotacije unutar 3D modela, čime povećava sveobuhvatnu upotrebu 3D modela kao glavnog nosioca informacija za interne i eksterne korisnike.

 

LO1 - 2D Layout for 3D Design 1

FTA - 3D Functional Tolerancing and Annotation 2

TRE(Technological Specifications Review)

Technological Specifications Review (TRE) omogućava da stavite 3D definiciju proizvoda u središte međuljudskih interakcija i komunikacija. Daje pristup ključnim informacijama proizvoda, uključujući funkcijske napomene i tolerancije, tipove i pozicije spojeva i rezultate FEM analize. Takođe, ovaj modul omogućava filtriranje osetljivih informacija pre deljenja 3D dizajna sa partnerima.

DF1 - Product Data Filtering 1

DT1 - DMU Dimensioning & Tolerancing Review 1

ANR - DMU Engineering Analysis Review 2

FAR - DMU Fastening Review 2

Glavne prednosti:

 • Direktan pristup tačnim dimenzijama i tolerancijama
 • Direktan pristup i pregled rezultata FEM analize
 • Ocenjivanje delova u realnim uslovima unutar virtualnog proizvoda
 • Provera spojeva i generisanje dokumentacije
 • Zaštita osetljivih informacija prilikom deljenja sa partnerima

 

JTE (Jig and Tooling Creation)

CATIA Jigs & Tooling predstavlja efikasan alat za brzo projektovanje čeličnih konstrukcija na bazi predefinisanih standardnih profila i generičkih alata, koristeći standarne ili korisnički definisane delove i komponente alata. Omogućava projektovanje zahtevnih i kompleksnih struktura u vazduhopolovnoj industriji, brodogradnji, građevinskim konstrukcijama, alata i pomoćnih pribora za pozicioniranje, zavarivanje, montažu itd.

Osnovne karakteristike:

 • Generičko projektovanje strukture sklopova koje omogućava stvaranje svih vrsta alata, bez obzira na industriju
 • Jednostavno stvaranje ponovno iskoristivih inteligentnih mehaničkih šablona sa ugrađenim informacijama o proizvodnji
 • Lako prikupljanje i ponovno korišćenje kompanijskog znanja
 • Kreiranje pravih, zakrivljenih i uvijenih struktura, ravanskih i površinskih ploča, koristeći standardne ili korisnički definisane kataloge preseka
 • Definisanje opštih komponenti za alate

SR1 - Structure Design 1

TG1 - Tooling Design 1

 

FPE (Fabricated Product Creation)

Fabricated Product Creation (FPE) omogućava konstruisanje delova od lima, na jednostavan i brz način. Velika prednost za konstruktore je već ugrađen know-how, koji uzima u obzir proizvodna ograničenja još u ranoj fazi dizajna. Na taj način dizajneru je omogućeno kreiranje delova оd lima koji su u potpunosti usklađeni sa standardima, sа ciljem visokoefikasne proizvodnje.

Glavne prednosti:

 • Brzo i efikasno projektovanje kompleksnih delova od lima
 • Lako primjenjivi standardi definisani od strane kompanije, kako bi se obezbedio kvalitetan dizajn
 • Stvaranje kvalitetnih delova od lima zahvaljujući dizajnu u kontekstu virtualne proizvodnje
 • Uzimanje u obzir proizvodnih ograničenja u ranoj fazi projektovanja i samim tim ubrzavanje procesa projektovanja

Uključeni moduli:

 • WD1 - Weld Design 1
 • SMD - Sheet Metal Design 2

 

Opis dodatnih modula:

 

MCE (Mechanical Product Creation)

Mechanical Product Creation (MCE) modul obezbeđuje kompletno i robusno rešenje, prilagođeno bilo kojoj kompaniji koja želi da napravi iskorak u razvoju visokokvalitetnih proizvoda, uz visoku produktivnost u izmenama dizajna. Odlikuje ga visok kvalitet projektovanja svih mehaničkih delova, redukcija vremena projektovanja pomoću simultanog inženjeringa, brze promene u projektovanju i funkcionalno modelovanje.

PDG - Part Design 2

ASD - Assembly Design 2

GS1 - Generative Shape Design 1

FM1 - Functional Molded Parts 1

HDX – Mechanical Shape Design

CATIA - Mechanical Shape Design pruža jedinstven i moćan pristup modelovanju za stvaranje složenih površina i intuitivnu manipulaciju površinama. Ovo standardno rešenje za modelovanje površina visokog kvaliteta podstiče saradnju između dizajna i oblikovanja i omogućаvа optimizaciju vremena razvoja proizvoda.

Uključeni moduli:

 • GSD - Generative Shape Design 2
 • FS1 - FreeStyle Shaper 1
 • DL1 - Developed Shapes 1

 

MTE – Mold Toolong Creation

CATIA – Mold Tooling Creation namenjen je brzom oblikovanju kalupa i utiskivanju. Konstruktori su u mogućnosti da ponovo iskoriste već kapitalizovane know-how alate, što omogućava brzu izradu alata u potpunosti u skladu sa pravilima i standardima kompanije.

Uključeni moduli:

 • CCV - Core & Cavity Design 2
 • GS1 - Generative Shape Design 1
 • HA1 - Healing Assistant 1
 • FR1 - Part Design Feature Recognition 1
 • PDG - Part Design 2
 • TG1 - Tooling Design 1
 • MTD - Mold Tooling Design 2
 • ASD - Assembly Design 2

 

MME – Multi–Axis Machining

CATIA – Multi – Axis Machining omogućava visoko kvalitetne prizmatične i višeosne strategije za obradu složenih površina sa najboljim rezultatima kvaliteta u klasi. NC programeri imaju kompletnu povezanost sa projektovanim delovima i visok nivo automatizacije mašinske obrade kako bi drastično smanjili vreme NC programiranja i same obrade.

Uključeni moduli:

 • MMG - Multi-Axis Surface Machining 2
 • SMG - 3-Axis Surface Machining 2
 • MPA - Prismatic Machining Prep. Assist. 2
 • PMG - Prismatic Machining 2
 • NCG - NC Manufacturing Review 2
 • GS1 - Generative Shape Design 1
 • DSS - Shape Sculptor 2

 

SGE – Surface Machining

CATIA - Surface Machining omogućava visoko kvalitetne prizmatične i površinske strategije obrade za proizvodnju kalupa i alata. NC programeri imaju kompletnu povezanost sa projektovanim delovima i visok nivo automatizacije mašinske obrade kako bi drastično smanjili vreme NC programiranja i same obrade.

Uključeni moduli:

 • SMG - 3-Axis Surface Machining 2
 • GS1 - Generative Shape Design 1
 • NCG - NC Manufacturing Review 2
 • MPA - Prismatic Machining Prep. Assist. 2
 • PMG - Prismatic Machining 2
 • DSS - Shape Sculptor 2

 

FTX – 3D Master

3D Master (FTX) omogućava 3D definiciju i upravljanje tolerancijama i napomenama za delove i sklopove. Ovaj modul pretvara 3D u glavnu reprezentaciju, direktno iskoristivu za planiranje proizvodnje i deljenje unutar kompanije. Suzbija potrebu za prilaganjem tehničke dokumentacije (nacrta). Skraćuje vreme definisanja delova, sa već postavljenim specifikacijama tolerancija i napomena u šablonu.

Uključeni moduli:

 • LO1 - 2D Layout for 3D Design 1
 • FTA - 3D Functional Tolerancing & Annotation 2

 

ST1 (STEP Core Interface 1)

CATIA – STEP Core Interface 1 (ST1) omogućava korisnicima koji rade u heterogenom CAD/CAM okruženju razmenu podataka u neutralnom formatu. Korisnici imaju mogućnost interaktivnog pregleda i pisanja podataka u STEP AP214 i STEP AP203 formatima, čime se omogućava pouzdana dvosmerna razmena podataka između različitih sistema. Da bi se olakšao pristup podacima, CATIA V5 nudi homogeni korisnički interfejs za sve podržane formate, koristeći kontrole korisničkog interfejsa usklađenog sa operativnim sistemom Windows (kao što je File> Open, File> Save as) i automatsko prepoznavanje tipa STEP datoteke.

Karakteristike rešenja:

 • Podržava AP214 i AP203 formate
 • Pristup STEP podacima koji je kompatibilan sa Windows operativnim sistemom
 • Podrška za prenos geometrije i strukture
 • Obezbeđuje kvalitetan i pouzdan transfer podataka
 • Visoke performanse prenosa podataka

 

Ne propustite priliku i zatražite ponudu