FIN ENGINEERING SOLUTIONS - FINES

FIN ENGINEERING SOLUTIONS  - FINES

U periodu od decembra 2015. do avgusta 2017. godine studenti Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu uspešno su razvili svoje prvo vozilo studentske formulu Zastava 17, koje je projektovano na softverskom rešenju CATIA V5. Prvo samostalno razvijeno vozilo predstavljeno je na svetskom takmičenju u organizaciji SAE International koje se održalo u Đeru, gradu na severu Mađarske, u periodu od 17. do 20.08.2017.

Na samom takmičenju tim je dobio posebnu pohvalu od stručne komisije za predložena inovativna rešenja u oblasti skoro svih korišćenih sistema. Veoma mali broj standardnih delova u sklopu vozila, jasan je pokazatelj ne samo proizvodnih mogućnosti tima Studentske formule već i razvojnih kapaciteta tima u više inženjerskih oblasti.

Sagledavši svoje kapacitete i mogućnosti koje su se otvorile tokom takmičenja, ali i samih priprema za takmičenje, tim je svoju strategiju razvoja i unapređenja rada organizacije proširio postavljanjem novih ciljeva za predstojeću 2018. godinu ali i 2019. Primarni cilj je razvoj tima, podizanje kapaciteta i dugoročno planiranje, kako bi se ostvarivali veći uspesi i realizovali kapitalniji projekti.


stefan_djuric_radiona_fakultet_kragujevac_CATIA


U narednoj 2018. godini očekuje nas nastavak rada na razvoju i usavršavanju postojećih rešenja studentske formule, uvođenju inovatinih rešenja i poboljšanje performansi vozila. Nakon sklapanja vozila slede testiranja, moguće modifikacije i korekcije kako bi na sledećem takmičenju bili konkurentni sa mnogo jačim evropskim i svetskim timovima. Tim će ovu sezonu iskoristiti za razvoj vozila, praćenje trendova kod ostalih timova i posete takmičenjima, kako bi se za narednu sezonu 2019 uspešno pripremili i aplicirali za učešće na trkama.

Planirane aktivnosti u velikoj meri zavise od finansijskih sredstava koja se pretežno obezbeđuju od strane sponzora i fondova koji putem javnih konkursa omogućavaju doniranje finansijskih sredstava.

U cilju razvoja tima i aktivnosti kojima se organizacija bavi, Studentska formula FIN Kragujevac će svoje delatnosti, pored vozila studentske formule, proširiti i na druge projekte. Fakultet poseduje velike razvojne i proizvodne kapacitete, koji omogućavaju razvoj složenih projekata, ali znatno manje finansijski zahtevnih, što u potpunosti omogućava ostvarivanje ciljeva organizacije.

Prilikom pokretanja novih projekata, FINES će težiti stvaranju bliske saradnje sa firmama i preduzećima, kako bi se sagledale njihove potrebe za buduće kadrove i na ovaj način planski realizovali projekti, a istovremeno školovali kadrovi, odnosno budući inženjeri. Veoma je važno težiti tome da buduži inženjeri budu kvalitetno obučeni za rad sa najkompleksnijim industrijskim rešenjima, poput softvera CATIA ili SIMULIA, integrisanih u sveobuhvatnu poslovnu platformu 3DEXPERIENCE, kako bi se kod budućih poslodavaca promptno integrisali u poslovno okruženje i krenuli da stvaraju dodatnu vrednost.