Fleksibilnost, konkurentnost i profit pri osvajanju globalnog tržišta auto industrije

Fleksibilnost, konkurentnost i profit pri osvajanju globalnog tržišta auto industrije
Automobilska industrija kao jedna od vodećih industrija sveta, u velikoj meri diktira tempo razvoja svih industrije i uvođenja inovacija u tehnološke procese. Osvajanje globalnog tržišta i brz odgovor na zahteve kupaca predstavlja jedan od primarnih ciljeva ne samo auto kompanija, već i njihovih kooperanata i svih učesnika u dobavljačkom i logističkom lancu. Fleksibilnost i mogućnost unapređenja procesa u što kraćem vremenskom intervalu, uz ekonomsku isplativost doneće prednost u odnosu na konkurente. Dobavljači, kao jedan od ključnih elemenata u proizvodnom ciklusu svoje sisteme i radno okruženje moraju prilagoditi potrebama tržišta. Kako bi to uspeli neophodno je pratiti trendove i unapređivati proces primenom savremenih sistema.
Industrija 4.0 predstavlja integraciju savremenih informacionih sistema i tehnologija sa fizičkom proizvodnjom i procesima, što omogućava razvoj novih tržišta i modela. Kako bi dobavljači bili konkurentni na tržištu i pratili dalje tokove razvoja, potpuna digitalizacija procesa predstavlja jedan od primarnih uslova. Potrebu za razvojem ovakvih sistema pre svega su izrazili zahtevi iz oblasti auto industrije, koja mora efikasno da odgovori svim promenama, posebno pri masovnoj proizvodnji.
Za razvoj metoda i softvera koji pružaju podršku pri unapređenju ovih sistema, učešće inženjera i ekonomista kroz istraživačke i razvojne projekte predstavlja jedan od važnih faktora. Razni alati, metode, analize, baze podataka i sistemi sastavni su deo jednog integrisanog sistema u svojstvu unapređenja procesa. Svi prethodno navedeni elementi prikazani kroz softverska rešenja znatno olakšavaju celokupan proces, štede vreme, smanjuju nepotrebne troškove i maksimalno podižu produktivnost. Softverska rešenja objedinjena zajedničkom platformom predstavljaju jedno od najvećih dostignuća razvojnih centara i savremene industrije, a dosadašnji rezultati ocenjeni su najvišim ocenama. Platforma 3DEXPERIENCE® razvijena od strane „Dassault Systèmes“ predstavlja jedno od takvih rešenja.

Dobavljači auto industrije, delovi, oprema i komponente

Faktori koji u najvećoj meri diktiraju poslovanje i pozicioniraju kompaniju na tržištu su kvalitet proizvoda, vreme njegove proizvodnje i isporuke i cena proizvoda, što 3DEXPERIENCE® platforma u potpunosti omogućava. Kompanije konstantno teže povećanju produktivnosti i kvaliteta, ali paralelno sa time moraju ostati dovoljno fleksibilne kako bi se prilagodile trenutnim promenama koje diktira tržište. Dobavljači kao učesnici u velikom delu procesa nabavke treba da obezbede vremenski tačnu isporuku robe, bez rizika da skraćenje vremena proizvodnje utiče na kvalitet.
Automatizovan proces, veštačka inteligencija i online komunikacija stvaraju digitalno okruženje u potpunosti prilagođeno proizvodnom procesu, što kao krajnji rezultat daje proizvod visokog kvaliteta, proizveden za najkraće moguće vreme uz maksimalnu uštedu resursa.Kako bi kompanije uspešno obezbedile tržište i plasman svojih proizvoda, a dobavljači pravovremenu isporuku, neophodno je pratiti sve promene i predvideti potencijalne pravce daljeg razvoja. Na ovaj način se pravovremeno usklađuje plasman robe prilagođen tržištu, dok je konkurencija još uvek u prepoznavanju novih tržišnih prilika. Ovim se postiže prednost u odnosu na konkurenciju i osvaja tržište. Dobavljači koji žele da opstanu na tržištu, kao i oni koji žele da prošire svoje poslovanje i otvore nova tržišta, svoje procese moraju unaprediti implemenentacijom softvera koji su prilagođeni datim operacijama.
Prioriteti savremene industrije jesu razvoj i usavršavanje postojećih aplikacija i softverskih rešenja za planiranje i organizaciju proizvodnje. Platforma 3DEXPERIENCE omogućava proizvođačima svih sektora potpunu automatizaciju proizvodnje koja se bazira na potražnji sirovina, skraćenju vremena proizvodnje, smanjenju troškova proizvodnje i povećanju produktivnosti.
Usklađivanjem prethodno navedenih zahteva postiže se bolja kontrola procesa, veći kvalitet proizvoda i fleksibilnost sistema. Ispunjavanjem ovih zahteva znatno se smanjuju rizici potencijalnih neuspeha i lakše predviđaju tržišne prilike. Kupac kao krajnji korisnik, dugoročno ostaje opredeljen za upotrebu proizvoda. Zadovoljstvo krajnjeg korisnika jedan je od najvažnijih faktora za širenje tržišta i predstavlja najbolji vid reklame.
Dobavljači koji svoje procese unaprede i prilagode ovim zahtevima, postignu visok nivo produktivnosti, kvaliteta i pouzdanosti proizvoda, sigurno će, ne samo opstati već i proširiti svoje poslovanje. Pouzdan dobavljač daje sigurnost i predstavlja oslonac za dalji razvoj auto industrije u celini.