HIP-Petrohemija koristi DraftSight Enterprise

HIP-Petrohemija koristi DraftSight Enterprise
Kompanija HIP-Petrohemija a.d. je kao CAD softversko rešenje izabrala DraftSight Enterprise, proizvod kompanije Dassault Systemes. DraftSight Enterprise odličnim odnosom cene i funkcionalnosti predstavlja idealno rešenje za 2D projektovanje. U pogledu mogućnosti u rangu je sa najjačim i dosta skupljim rešenjima kao što je na primer AutoCAD. Sa druge strane, samim tim što je deo portfolija kompanije Dassault Systemes, nudi neograničenu skalabilnost mogućnošću integrisanja sa najnaprednijim softverskim rešenjima za projektovanje i kolaboraciju kao što su Catia, SolidWorks i Enovia. HIP-Petrohemija je izabrala DraftSight zbog potpune podrške DWG formata, što je od izuzetnog značaja za razmenu podataka sa podizvođačima, izuzetno povoljne cene softvera i obuke i mogućnosti integrisanja CAD podataka u PLM rešenje, odnosno revolucionarnu 3DEXPERIENCE platformu koja pored niza funkcionalnosti, pre svega podržava upravljanje podacima i vođenje projekata.
Prva faza implementacije uspešno je realizovana petodnevnom obukom početkom novembra ove godine.