MECODES - ključni alat u mehatroničkom razvoju

MECODES - ključni alat u mehatroničkom razvoju

Svi proizvodi razvijeni današnjom modernom tehnologijom sastoje se od međusobno povezanih elektroničkih i mehaničkih sustava. Zbog tog razloga elektromehanički dizajn postaje važan element cjelokupnog procesa razvoja složenih proizvoda.

Do prije koje godine tradicionalni razvoj elektroničkih  ili mehaničkih sustava posjedovao je vlastite metode razvoja pri čemu su korišteni specifični formati vezani za određenu  industrijsku granu te su sustavi za pohranu podataka bili specifični kao i mnogi drugi interni procesi. Rezultat svih tih specifičnosti u stvarnosti je onemogućavao zajednički rad na dizajnu proizvoda i međusobnoj kolaboraciji ECAD i MCAD inženjera. Pojavom MECODES sustava granice između zasebnih procesa se smanjuju i nekada zasebni razvojni ECAD i MCAD procesi postaju zajednički međusobno povezani procesi. MECODES sustav razvijen je na jedinstvenoj arhitekturi koja omogućava elektromehanički dizajn na popularnim CAD alatima renomiranih proizvođača, primjerice E-CAD alati Mentor Graphics Enterprice Expedition i PADS, CADENCE Alegro i Altium Designer u kolaboraciji s M-CAD alatima vodećeg PLM sustava u svijetu pod brand nazivom CATIA V5 i SolidWorks.

MECODES je jedinstveno programsko rješenje koje se sastoji od dvaju povezanih sustava koji su neophodni za uspješnu suradnju tijekom modernog elektromehaničkog dizajna. Prvi sustav je informacijski repozitorij koji predstavlja osnovni podatkovni sustav za spremanje različitih informacija za potrebe suradnje između ECAD i MCAD razvoja proizvoda.  Drugi sustav predstavljaju klijentske aplikacije integrirane u matične ECAD i MCAD alate koje dodaju tu jedinstvenu platformu na korištenje i razmjenu potrebnih podataka za efikasan zajednički dizajn u elektromehaničkom razvoju proizvoda.

Primjenom MECODES sustava dobije se izuzetna efikasnost i produktivnost u ECAD i MCAD okruženju, kvalitetniji dizajn, smanjenje se broj dizajnerskih ciklusa te povećava kreativnost i inovativnost tijekom procesa razvoja elektromehaničkog proizvoda uz znatnu uštedu u vremenu i novcu.