Valeo koristi MECODES

Valeo koristi MECODES

Valeo, koji je počeo s radom 1923. godine danas je jedan od vodećih svetskih dobavljača autoindustije i posluje u 30 zemalja širom sveta, sa 17 istraživačkih i 35 razvojnih centara. 

Za potrebe Valeo-a razvili smo IDF3+ prenos podataka o provodivim i dielektričnim slojevima na štampanim pločicama iz ECAD programskog rešenja Cadence Allegro u MCAD CATIA programsko rešenje.  To rešenje je zasnovano na poboljšanom IDF 3.0 standardu koji je nazvan IDF3+ i tu specifikaciju je razvio u CATIA-I 3DEXPERIENCE-u Dassault Systemes, dok je implementacija prenosa podataka u CATIA-u V5 te obrada podataka, uključujući bakrene vodove, rupe i dielektrične spojeve poverena CADCAM Grupi.mecodes

Tako je razvijen IDF3+ Import dodatak za CATIA-u V5, koji je deo MECODES programskog paketa.
Inicijalna verzija tog dodatka napravljena je prema zahtevu Valeo-a, i od tada se koristi i dorađuje prema njihovim zahtevima. Uvezeni podatci omogućuju da se u CATIA-i kreira vrlo detaljan virtualni prototip štampane pločice.

Taj prototip uključuje podatke o:

• komponentama na štampanoj pločici s odgovarajućim 3D modelima
• geometrijskom opisu oblika štampane pločice
• rupama na štampanoj pločici - kako rupama koje idu kroz celu pločicu tako i rupama koje idu samo između pojedinih slojeva pločice
• geometrijskom opisu svih vodova provodivih slojeva štampane pločice, zajedno s debljinama provodljivih slojeva i pripadnošću električnim mrežama
• geometrijskom opisu svih dielektričnih slojeva štampane pločice
• bakru u bakrom obloženim rupama

Dobijen, izuzetno detaljan model štampane pločice, koristi se za termičke i mehaničke simulacije te analizu kolizija s ostalim delovima proizvoda koji se dizajniraju. Takvim načinom rada postižu se znatne uštede u razvoju proizvoda i time se povećava njegova pouzdanost.