Besplatne online mesečne radionice

Besplatne online mesečne radionice
CADCAM Grupa je vodeći pružalac PLM rešenja i inženjerskih usluga u jugoistočnoj Evropi i pouzdan partner u razvoju proizvoda i digitalnoj transformaciji. CADCAM Grupa je sistemski integrator koji pruža najsavremeniji softver i usluge za mehaničke, električne i elektronske sisteme u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovlaštćeni smo predstavnik kompanije Dassault Systemes za CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA  softver i inovativnu poslovnu platformu 3DEXPERIENCE. Takođe smo ovlašćeni obrazovni partner kompanije Dassault Systemes, koja u sklopu svog Centra za obuku priprema radionice i kurseve.

 

Svakog prvog četvrtka u mesecu održavaće se besplatni online webinari sa početkom u 13:00h.

18/03 - Q-Checker: Sistem upravljanja kvalitetom podataka proizvoda 
(Product Data Quality - PDQ) - Održan

 

Početak: 13:00h

Predavač: Herbert Misig (Herbert Müßig)

Webinar će se održati na engleskom jeziku.

Rešavanje geometrijskih problema predstavlja značajan trošak dizajna, ne samo u pogledu vremena i kvaliteta, već i rasipanja ljudskih i materijalnih resursa. Popravke koje se ne izvrše na samom početku često se zakomplikuju kada korisnici različitih nizvodnih aplikacija koriste različite metode da „poprave“ originalni model.

Saznajte kako da identifikujete i popravite kritične nedostatke pre nego što neispravne funkcije dovedu do dodatnih geometrijskih problema!