Najbolje prakse digitalne transformacije kod korisika CADCAM Grupe - Končar D&ST

Najbolje prakse digitalne transformacije kod korisika CADCAM Grupe - Končar D&ST
Korisnik CADCAM Grupe – KONČAR D&ST (Distributivni i specijalni transformatori), održao je tematski sastanak sa prezentacijom na temu dosadašnjih iskustava u primeni CAD/CAM rešenja. Ideja je bila da se razmene informacije u vezi sa primenom ovih softverskih rešenja za Computer Aided Design/Manufacturing u poslovanju društva.
Prikazani su procesi u digitalizaciji konstrukcijskih procesa i digitalizaciji proizvodnje od strane stručnih inženjera Končara, a ujedno su i naše kolege iz CADCAM Grupe predstavile kako su uz pomoć naših rešenja i konsultantske podrške tekle pojedine etape procesa digitalne transformacije.
D&ST više od 15 godina radi na unapređenju poslovnih procesa, sa posebnim akcentom na 3D konstrukciji i procesu razvoja i proizvodnje bez dokumentacije (paperless), uz podršku i znanje inženjera CADCAM Grupe. Prema ovom uspešnom modelu, nastaviće se inicijativa u vezi sa unapređenjem razvojno-proizvodnih procesa u svim zainteresovanim članicama Končar Grupe, a tokom narednih susreta nastaviće se praksa razmene relevantnih informacija, očekivanih rezultata i predloga po pitanju razmene najboljih praksi u područjima primene CAD/CAM alata.
 Sledi kratak pregled najboljih praksi koje su bile teme sastanka, kao i izvedenih zaključaka:
 • 3D je modeliranje je neizbežan trend i osnova daljih inicijativa digitalne transformacije i efikasnijeg poslovanja
 • Upotrebom 3D alata vreme konstruisanja se može smajiti više nego trostruko
 • Najveća ubrzanja 3D modelovanja zasnivaju se na parametrizaciji, katalozima i opciji knowledgeware, naprednom načinu parametarske automatizacije konstrukcijskih procesa.
 
Paramterizacija daje izuzetne rezultate kod:
 • Serijske proizvodnje – ubrzavanje konstruisanja korišćenjem parametarskih modela
 • Pojedinačne proizvodnje – povećanje kvaliteta i sledljivosti uz predloge kataloga delova
 • Istovremenog rada inženjera na jednom modelu – konkurentna prednost koja ubrzava process razvoja
 
Kod upravljanja dokumentacijom bitni su:
 • Ažurna, sledljiva i pretraživa dokumentacija (verzioniranje, povezivanje sa CAD i ERP sistemom)
 • Rešenje za sistemsko  praćenje i čuvanje, 3D je dostupan svim učesnicima u lancu
 • Implemntacija digitalnog potpisa – smanjuje količinu papira, ubrzava procese
Upravljanje sastavnicama:
 • Izrada sastavnice treba da se automatizuje – od konstrukcije do ERP-a
 • Potrebno je omogućiti automatizovanu i digitalnu pripremu proizvodnje
 • Integracija sa ERP-om
Ljudski resursi:
 • Postoji otpor kod starijih zaposlenih koji su navikli na 2D, dok generacije koje dolaze, već imaju dobru osnovu za 3D koja je standard u industriji
 • 3D projekte bi trebalo početi sa manjim timom i postepeno uključivati sve timove
 • Potrebno je omogućiti prenos kritičnog znanja u digitalne modele – knowledge management
Interne aplikacije:
 • Razvoj vlastitih rešenja je dugotrajan i nosi velike rizike
 • Predlog je da se sagledaju mogućnosti naprednih alata kao što je platforma 3DEXPERIENCE
 • Potrebno je sagledati situaciju u širem kontekstu, koristiti metodologiju tipa BVA (Business Value Assesmeent) ili POC (Proof Of Concept)
 • Odluke donositi na osnovu merljivih informacija

Navedene preporuke rezultat su višegodišnje optimizacije procesa u Končaru, ali i dokazane najbolje prakse u vodećim, kao domaćim, tako i svetskim industrijama koje koriste rešenja Dassault Systemes, čiji smo ovlašćeni zastupnik. D&ST će sve preporuke uzeti u obzir i primeniti date instrukcije u svim društvima – članicama, gde su te promene moguće i poslovno opravdane. Tokom naredne godine, Končar D&ST planira implementaciju sveobuhvatne poslovne platforme 3DEXPERIENCE, čime će napraviti veliki iskorak u svojoj vlastitoj izvrsnosti.
U proteklom periodu, izuzev D&ST i druge članice Končara imale su zanimljive aktivnosti, pa se u narednim fazama saradnje planira detaljniji osvrt na druge proizvode.
Prioritet fokusa je usklađen sa procenom potreba i potencijala uvođenja 3D alata, pa je pokrenut pilot-projekat u društvu Končar generatori i motori, gde će se upotrebom navedene platforme omogućiti višestruko ubrzanje procesa konstruisanja i proizvodnje kalema i štapova generatora korišćenjem naprednih matematičkih 3D modela i postojećeg robota. Završetak projekta planira se do kraja 2020. a više o prolaznom vremenu i rezultatima, pripremićemo tokom narednih izveštavanja.