Kako će u budućnosti izgledati konsultantske usluge i implementacija u oblasti PLM rešenja?

Kako će u budućnosti izgledati konsultantske usluge i implementacija u oblasti PLM rešenja?

U poslednja četiri meseca naučili smo mnogo o tome kako pandemija menja svet - tehnologiju, poslovanje, kupovinu, stil života itd. A kako će pandemija COVID19 uticati na prodaju i implementaciju PLM rešenja? Većina rukovodilaca deli mišljenje da se poslovna putovanja nikada neće vratiti na nivo pre pandemije, jer je privreda globalno, najverovatnije trajno oslabljena, a ono što je izgubljeno više se nikada neće vratiti. Primera radi, ako pričamo o aviokompanijama, poslovna putovanja čine 60-70% njihovih prihoda.

Kako je to povezano sa prodajom i implementacijom PLM rešenja?

U regularnim okolnostima proces PLM prodaje traje veoma dugo, jer podrazumeva prezentacije, radionice, posete korisnicima, diskusije sa članovima tima, procene, predloge rešenja, demonstracije itd.
Predstavljanje načina primene PLM rešenja bi značilo predstavljanje čitave vizije, benefita i procesa transformacije. To sve iziskuje sate i sate pripreme i sastanaka. Kako se prešlo na sastanke putem online platformi, postavlja se pitanje, kako će sada to biti primenjivo na kompleksan proces konsultanstskih usluga u oblasti PLM rešenja, kao i njihovu kasniju implementaciju, kojoj se pristupa na poseban način i koja je takođe veoma složen i detaljan proces.
Mora se voditi računa o mnogo faktora: vremenskoj zoni, kvalitetu konekcije, jeziku i prezentacionim veštinama, kvalitetu prenošenja znanja online itd. Šta bismo onda mogli da očekujemo od PLM aktivnosti u budućnosti:

Online materijali


 Kompanije polako savladavaju procese učenja na daljinu. Radionice i prezentacije ne samo da će se odvijati online, već će i duže trajati.

 Prikupljanje podataka


Čak i veći izazov od online učenja, biće prikupljanje podataka o proizvodnji, procesima itd. od zaposlenih koji su na fizički različitim mestima.

 Online rešenja koja pomažu proces komunikacije

Softveri za komunikaciju poput Zoom-a ili slično, nisu dovoljni. Mora se investirati u neka ozbiljnija rešenja, bazirana na merenju performansi tima koji radi na PLM rešenjima. Treba omogućiti merenje efektivnosti i pratiti napredak aktivnosti implementacije u realnom vremenu.

 Online PLM alati

Najvažnija stvar od svih, kada pričamo o ovoj temi, je pristup stvarnim PLM alatima online. Značajan pomak je napravljen kada su kreirana PLM rešenja na oblaku. Ona više ne podrazumevaju samo brzu registraciju i testiranje, već i demonstraciju rešenja baziranih na inputima korisnika.
Sve navedeno donosi zakjjučak da se proces prodaje i implenetaccije PLM rešenja nikad više neće vratiti na staro. Online alati sada igraju glavnu ulogu i moraju da budu u službi kolaboracije svih učesnika i da u osnovi predstavljaju jedno virtuelno okruženje.Pritom je jednako važno da se omogući nesmetan rad inženjera kompanije koja je zadužena da na najbolji način iskorisi sve benefite PLM-a u kontekstu procesa određene kompanije i korisnika koji treba da savladaju date alate i počnu da ih primenjuju u praksi. Kompanija Dassault Systemes je davno prepoznala potrebu za povezivanjem svih članova tima u jedinstveno okruženje, integrišući na taj način najrazličitije profile svih učesnika u procesu razvoja proizvoda. Platforma 3DEXPERIENCE koja predstavlja sveobuhvatno rešenje prilagodljivo najrazličitijim industrijama, pored verzije koja može da se implementira na opremi kod korisnika, ima svoju "on cloud" opciju.
3DEXPERIENCE je sveobuhvatna poslovna platforma koja objedinjuje razne brendove i rešenja kompanije Dassault Systemes. Omogućava integraciju svih procesa i podataka tokom celog životnog ciklusa proizvoda u informaciono okruženje sa precizno definisanim ulogama i ovlašćenjima korisnika, aplikacije za 3D konstruisanje, modelovanje i simulacije, kao i aplikacije za inteligentno upravljanje podacima tj. pretraživanje i sistematizaciju podataka. Povezuje projektante, inženjere, menadžere, različite sektore i lokacije u integrisano preduzeće, omogućavajući stvaranje više od proizvoda, a to su ISKUSTVA (EXPERIENCE) za kupce ili potrošače.

Zašto 3DEXPERIENCE on Cloud?

Zašto 3DEXPERIENCE