Pandemija je promenila pravila igre na globalnom nivou! Da li ste spremni za nastavak?

Pandemija je promenila pravila igre na globalnom nivou! Da li ste spremni za nastavak?

Ključ za uspešno poslovanje je konstantno unapređivanje. Sa jedne strane, morate ići u korak sa potrebama tržišta i željama vaših korisnika, a sa druge strane i vašim kapacitetima. Ali možda više od svega, treba da idete u korak sa vremenom. Stvari se u savremenom svetu neprestano menjaju. Da biste opstali, morate se prilagođavati. Poslovanje je neopdhodno transformisati i prilagoditi globalnoj situaciji. Da li je PLM rešenje prava opcija za vaše poslovanje? Kroz nekoliko pitanja i odgovora, pomoćićemo vam da bolje razumete upravljanje životnim ciklusom proizvoda i razmislite o unapređenju svog poslovanja.
 Poslovni procesi i PLM: Šta predstavljaju i kako su povezani?
Poslovni proces je niz aktivnosti ili zadataka koji, kada se završe, vode ka ostvarenju cilja vašeg poslovanja. Bilo da je to stvaranje fizičkog proizvoda ili pružanje usluge. Svaka kompanija ima procese na koje se oslanja. Ako ste, na primer vlasnik lanca prodavnica, svaka radnja vaših zaposlenih koja na kraju dovodi do toga da kupci kupuju kod vas, deo je vašeg poslovnog procesa. Od onoga ko koncipira i smišlja vaš proizvod, preko čoveka ili mašine koja izrađuje proizvod, do vozača kamiona koji je distribuiraju u prodavnicama širom zemlje. Sve je ovo deo vašeg poslovnog procesa.
 Poslovni proces je kompilacija zadataka
PLM ili upravljanje životnim ciklusom proizvoda je postupak za upravljanje stvaranjem, proizvodnjom i distribucijom proizvoda ili usluge od početka do kraja. To se obično dešava putem softvera koji povezuje različita odeljenja koja rade na proizvodu, sadrži sve informacije o njemu i olakšava praćenje obavljenog posla. Ako, na primer, tražite PLM rešenja za obuću i odeću, dobićete sistem koji povezuje sve od dizajnera do prodavnice koja prodaje njihovu odeću na način koji podstiče dobru saradnju i poboljšava krajnje rezultate.
 
Kako se PLM odnosi na poslovne procese?
Upravljanje poslovnim procesima je suštinski deo PLM-a. Iako je PLM nastao u proizvodnji vozila, on više nije ograničen na takve konkretne proizvodne procese. PLM rešenja za uslužnu industriju, PLM rešenja za transport i druge grane koje se bave uslugama, a ne proizvodima, nisu retkost. Dakle, jasno je da su se PLM softver i sistemi proširili na upravljanje svim vrstama poslovnih procesa. Bez obzira na to kakvim se poslom bavite, PLM može biti dobar način da ga modernizujete.
 
Zašto biste modernizovali svoje poslovne procese pomoću PLM-a?
Samo zato što nešto možete učiniti, svakako ne znači da je to obavezno. Stoga se možda pitate da li je dobra ideja modernizovati svoje poslovne procese pomoću PLM-a. Na kraju, postoje i druge opcije koje treba razmotriti. Koje su glavne koristi od modernizacije putem PLM-a? Šta dobijate izborom da modernizujete svoje poslovne procese PLM-om?

 Povećajte produktivnost
Jedan od glavnih ciljeva svih PLM rešenja je povećanje produktivnosti. Ovo je posebno vidljivo kod PLM rešenja za industrijsku proizvodnju, gde je glavni cilj ekonomski održiva proizvodnja, uz poštovanje rokova i standarda kvaliteta. Ali ovo nije jedino mesto gde PLM softversko rešenje može da vam uštedi vreme i trud. Implementacija PLM rešenja koje povezuje sva odeljenja i procese u jedno okruženje može da otkrije:
  •  Da se neki od vaših procesa ponavljaju
  • Da se na neke procese troši previše vremena
  • Da vam svi zadaci koje izvršavate možda nisu neophodni
  • Da su vam potrebni drugi zadaci, u odnosu na one koje obavljate trenutno

Jedan od glavnih razloga zašto PLM rešenja pomažu u produktivnosti otkrivanjem problema u postojećim sistemima je taj što prikupljaju sve relevantne informacije i na taj način olakšavaju komunikaciju i saradnju između različitih odeljenja. Na primer, odeljenje može nepotrebno da izvrši neki zadatak, ako nije svesno da ga je neko već uradio. Ili proces može da traje predugo, jer zaposleni nisu u mogućnosti da pronađu potrebne informacije. Pogrešna komunikacija i poteškoće u pristupu informacijama vrlo su česta pitanja u poslovnim procesima, posebno onima sa više koraka. PLM rešenja odlično prevazilaze ove izazove.

Smanjite rizike
Pogrešna komunikacija i nedostatak informacija ne utiču samo na produktivnost. U mnogim slučajevima je posedovanje pravih informacija o proizvodu, presudno za njegovo uspešno dovršavanje. Kvalitet ćete održavati dosledno samo ako svi koji učestvuju u procesu imaju iste informacije o tome šta bi trebalo da rade. Sa svim informacijama na jednom mestu, ažuriranim u realnom vremenu i dostupnim svima, PLM softversko rešenje smanjuje rizik od grešaka. Ovo je posebno relevantno u industrijama poput energetskih usluga i snabdevanja, gde i najmanja greška može da izazove katastrofu.
 
Smanjite troškove
Vođenje preduzeća nije jeftino. Naročito sada kada je pandemija ostavila globalne posledice. Dakle, sve što štedi novac je dobro, zar ne? A ako modernizujete svoje poslovanje pomoću PLM-a, lako možete smanjiti troškove njegovog vođenja. PLM ukazuje gde gubite novac i  predlaže najisplativije opcije. Sprečava ponavljanje, prekomerno ili nedovoljno izvršavanje zadataka i pomoći će vam da vidite najjeftiniji put od tačke A do tačke B. Pomoću PLM softverskog rešenja tačno ćete znati šta ste uradili, šta radite i šta je sve ostalo neurađeno.

Unapređenje postojećih procesa
Sigurno postoji razlog zbog kojeg želite da modernizujete svoje poslovanje pomoću PLM-a. Nešto treba poboljšati. Ako ovo prihvatite i ne budete uporno insistirali na procesima koje trenutno imate, lako možete poboljšati svoj poslovni process. Kao prvo, moći ćete da vidite probleme sa svojim procesima kada se oni jasno postave u softver koji koristite. Kao drugo, mnogi PLM softveri predlažu poboljšanja i rešenja koja možete koristiti. Na kraju, uvek možete razgovarati sa konsultantima koji implementiraju PLM softverska rešenja i zatražiti savet. Samo se ne bojite promene.

Učinite upravljanje procesima efikasnijim
PLM je odličan način da upravljanje procesima učinite efikasnijim. Nećete morati da gledate pojedinačne zadatke i procese, proučavate ih ili pamtite i sve sami upoređujete. Umesto toga, u realnom vremenu ćete imati sveobuhvatniji pregled svega što se događa. Tako ćete lakše videti šta treba poboljšati, na koja područja procesa treba više da se usredsredite i šta funkcioniše kako treba.

Kako doći do PLM rešenja i do njegove uspešne primene?
Tri su glavna koraka. Prvo morate odrediti svoje ciljeve. Potom, treba da pronađete odgovarajući PLM softver i dobavljača. Ne plašite se ni eksperimentisanja. Testiranje i procena različitih opcija su neophodni koraci. Implementiacija PLM rešenja je dug proces, bitno je da ne odustajete i verujete u napredak. Ovo je veoma važno ako zaista želite da modernizujete svoje poslovanje pomoću PLM-a. Ako svi ne koriste novi sistem, nećete postići maksimum efikasnosti. Zato razgovarajte sa svojim zaposlenima i partnerima, obučite ih i strpljivo radite na ostvarenju zajedničkog cilja.

CADCAM Data kao ovlašćeni zastupnik kompanije Dasssault Systemes, pruža stručnu podršku i konsalting tokom snimanja procesa u vašoj kompaniji, sa konkretnim predlozima za unapređenje.
Možete nas kontaktirati putem ovog linka. Naše kolege će vas pozvati i pružiti vam sve neophodne informacije. Takođe, ukoliko vam je potrebna pomoć naših inženjera u konkretnoj situaciji, možemo da vam pomognemo da optimizujete i usavršite procese u vašoj kompaniji. Bogato iskustvo i znanje koje posedujemo u oblasti implementacije PLM rešenja i stručnom konsaltingu, dokaz su da nam naši korisnici veruju i svakako savetujemo da se konsultujete sa nama pre nego se odlučite da se sami upustite u ovaj proces.