Održan je događaj u svim zemljama članicama CADCAM Grupe od 10-13.10 2016. u sklopu turneje PADS WORLD TOUR

Održan je događaj u svim zemljama članicama CADCAM Grupe od 10-13.10 2016. u sklopu turneje PADS WORLD TOUR
CADCAM Grupa je počev od 10. oktobra u Zagrebu, zatim 11. oktobra u Ljubljani i 13. oktobra u Beogradu, ugostila predavače iz kompanije Mentor Graphics, vodeće svetske kompanije u oblasti automatizacije dizajna elektronike. Stručnjaci iz CADCAM Grupe su zajedno sa stručnim predavačima iz kompanije Mentor Graphics,  zainteresovanim kompanijama predstavili novo PADS VX.2 programsko rešenje za dizajn štampanih ploča.
Celodnevni događaj bio je podeljen u nekoliko faza. Predavanje je počelo predstavljanjem novih mogućnosti i funkcionalnosti, kroz demonstraciju uživo. Prisutni su se kroz pitanja informisali detaljnije o procesima koji su im zanimljivi i zajedno sa predavačima učestvovali u demonstraciji ovog programskog rešenja.

Nastavak predavanja bio je fokusiran na uvodu u simulacije koje se koriste tokom razvoja štampanih ploča. Prisutni su se upoznali sa prednostima simulacija i uvideli da se pomoću njih može smanjiti broj potrebnih fizičkih prototipova, a samim tim se procesi ručnih merenja svode na minimum. 
Učesnicima je potom bio predstavljen MECODES, programsko rešenje koje povezuje elektronički i mehanički dizajn, kao neizostavni deo procesa kreiranja finalnog mehatroničkog proizvoda.

U poslednjoj fazi predavanja, predstavljeno je softversko rešenje za simulaciju toplotnih pojava u elektronici. U današnje vreme, kada su konačni proizvodi sve manji i sve kompleksniji, neizostavno je da postoji termalna stabilnost. U tom smislu prisutni su dobili više informacija o  programskom rešenju FLoTHERM XT za toplotne simulacije. Pomoću njega može se predvideti protok toplote ujedno unutar i oko elektronskih uređaja i pruža potpunu integraciju sa programskim rešenjima za dizajn štampanih ploča.