Održan NAFEMS seminar

Održan NAFEMS seminar

Neprofitna organizacija za inženjerstvo, NAFEMS, održala je prvi seminar „The Benefits of Simulation“ u Zagrebu 25.3.2019. u hotelu Palace. Glavni cilj seminara je bio da se ukaže kako kompanije mogu da provere i budu sigurne da su konstruisale modele koji mogu biti proizvedeni s najnovijim materijalima, po najnižim cenama i u što kraćem vremenu.

Neke od kompanija koje su predstavile vrednost upotrebe simulacija i analiza u poslovanju: Rimac Automobili, Continental AG, Končar i Danfoss Trata. Većina predavača je naglasila kako bi bez upotrebe alata za simulacije i testiranja kasnili i po nekoliko meseci s lansiranjem proizvoda na tržište, odnosno završavanjem projekata.


Rimac Automobili na NAFEMS seminaru
Danfoss Trata na NAFEMS seminaru

Dodatno, kako bi inženjeri koji se bave simulacijama postigli najbolje moguće rezultate, potrebno je da usko surađuju s dizajnerima, konstruktorima, inženjerima elektronike i tehnolozima. Zato je odabir alata za simulacije strateška odluka i važno je izabrati odgovarajuće rešenje i partnera sa znanjem i iskustvom, kako bi se upotreba simulacija višestruko isplatila. Takođe, što je bliža saradnja između inženjera koji se bave konstrukcijom i inženjera koji rade analize, krajnji rezultat će biti još bolji. Imajući to na umu, kompanija Dassault Systemes je razvila jedinstvenu poslovnu platformu koja može povezati različite uloge svih koji razvijaju i konstruišu neki model, nevezano iz kojeg tima dolaze.

S obzirom da se različiti alati poput Abaqus CAE, Abaqus CFD, fe-safe, Tosca, Isight i CATIA nalaze na jednoj poslovnoj platformi, paralelno se gradi baza znanja koja povećava stručnost i olakšava praćenje razvoja najnovijih tehnologija, odnosno razvoj svakog pojedinca i cele kompanije. Iako je svaki od navedenih alata dostupan kao samostalni softver, SIMULIA brand, koji se zapravo sastoji od navedenih softvera, u ponudi ima i opciju tzv. proširenog licenciranja, čime korisnici imaju interaktivan pristup svim SIMULIA modelima, vizualizacijama i pred i post procesorima. Što je još važnije, na ovaj način klijenti imaju potpuno rešenje čak i kada kupe samo jedan proizvod iz SIMULIA portfolia.

To znači da kompanije, počevši od idejnog rešenja, preko optimizacije mogu da pređu na detaljan dizajn i izvrše analize proizvodnje kako bi bili sigurni da novo-konstruisani delovi mogu biti proizvedeni tačno onako kako su zamišljeni.


Kontaktirajte nas za više detalja o različitim metodoma implementacije alata za simulacije