Reverzni inženjering

Reverzni inženjering
 
Inženjering je profesija koja se bavi dizajnom, proizvodnjom, konstrukcijom i održavanjem proizvoda, sistema i struktura. Na višem nivou postoje dve vrste inženjeringa: inženjering “unapred” (forward engineering) i obrnuti, odnosno reverzni inženjering (reverse engineering).
Inženjering unapred je tradicionalni proces prelaska sa apstrakcije i logičkog dizajna na fizičku implementaciju sistema. U nekim situacijama može postojati fizički deo bez ikakvih tehničkih detalja, kao što su crteži, sastavnice ili bez inženjerskih podataka, poput mehaničkih, toplotnih i električnih svojstava.
Proces kopiranja postojeće komponente, podsklopa ili proizvoda, bez pomoći crteža, dokumentacije ili računarskog modela, poznat je kao obrnuti ili reverzni inženjering.
Priava za besplatni webinar na temu reverznog inženjeringa

 Reverse engineering koristimo pri:
 1. Identifikaciji komponente sistema i njihovih međusobnih odnosa
 2. Rekonstrukciji ili modifikaciji postojećeg sistema
 3. Stvaranju fizičkog prikaza tog sistema
Obrnuti inženjering je veoma čest u raznim oblastima kao što su softverski inženjering, automobilska industrija, proizvodi široke potrošnje, mikročipovi, hemikalije, elektronika i mašinsko projektovanje. Na primer, kada nova mašina izađe na tržište, konkurentski proizvođači mogu kupiti jednu mašinu i rastaviti je kako bi saznali kako je napravljena i kako funkcioniše. Hemijska kompanija može da koristi obrnuti inženjering da bi oktrila patent u proizvodnom procesu konkurenta. U građevinarstvu, mostovi i građevinski projekti kopiraju se iz uspešnih projekata u prošlosti, što svakako smajuje mogućnost da se dogodi greška. U softverskom inženjeringu, dobar izvorni kod je često varijacija drugog dobrog izvornog koda.
U nekim situacijama dizajneri daju oblik svojim idejama koristeći glinu, gips, drvo ili penastu gumu, ali potreban je CAD model da bi se omogućila izrada dela. Kako su proizvodi organske prirode, projektovanje u CAD alatu može biti izazovno ili nemoguće. Nema garancije da će CAD model biti prihvatljivo blizu izvajanom modelu. Obrnuti inženjering pruža rešenje za ovaj problem jer je fizički model izvor informacija za CAD model. Ovo se takođe naziva i “part-to-CAD” postupkom.
Još jedan razlog za obrnuti inženjering je optimizacija vremena razvoja proizvoda. Na izuzetno konkurentnom globalnom tržištu, proizvođači neprestano traže nove načine za skraćivanje vremena isporuke novog proizvoda. Brzi razvoj proizvoda odnosi se na razvijene tehnologije i tehnike koje pomažu proizvođačima i dizajnerima u ispunjavanju zahteva za smanjenjem vremena razvoja proizvoda. Na primer, kompanije koje se bave livenjem kalupa moraju drastično smanjiti “tool and die” postupak (vrijeme konstruisanja, optimizacije i verifikacije kalupa). Korišćenjem obrnutog inženjeringa, trodimenzionalni proizvod ili model može brzo da se snimi u digitalnom obliku, ponovo modelira i eksportuje za brzu izradu prototipa/alata ili brzu proizvodnju.
Korištenjem reverznog inženjeringa i srodnih tehnologija, postojeći (fizički) proizvod može brzo da se prebaci u digitalnu formu i zatim prema potrebi modifikuje. Na taj način značajno ubrzavamo izradu prototipa ili omogućujemo direktnu proizvodnju  takvog dela.
Priava za besplatni webinar na temu reverznog inženjeringa
 
Razlozi sa reverzni inženjering dela ili proizvoda: 
 1. Originalni proizvođač je prestao da proizvodi proizvod
 2. Neadekvatna dokumentacija originalnog dizajna
 3. Originalni proizvođač više ne postoji, ali kupcu je taj proizvod potreban
 4. Originalna projektna dokumentacija je izgubljena ili nikada nije postojala
 5. Potrebno je doraditi dizajn proizvoda zbog nekih loših karakteristika. Na primer, prekomerno habanje može ukazati na to gde proizvod treba poboljšati
 6. Ojačati dobre osobine proizvoda zasnovane na dugotrajnoj upotrebi proizvoda
 7. Analizirati dobre i loše karakteristike proizvoda konkurencije
 8. Istražiti nove načine za poboljšanje performansi i karakteristika proizvoda
 9. Da se bolje razume konkurentni proizvod i razvije bolji od toga
 10. Originalni CAD model nije dovoljan da podrži modifikacije ili trenutne proizvodne metode
 11. Originalni dobavljač ne može ili ne želi da obezbedi dodatne delove ili su preskupi
 12. Ažurirati zastarele materijale ili proizvodne procese sa trenutno, jeftinijim tehnologijama
Obrnuti inženjering omogućava kopiranje postojećeg dela mapiranjem (snimanjem) fizičkih dimenzija, karakteristika i svojstava materijala. Pre pokušaja obrnutog inženjeringa, treba izvršiti dobro isplaniranu analizu životnog ciklusa i analizu troškova i koristi (cost-benefit analizu) kako bi se opravdao postupak obrnutog inženjeringa. Obrnuti inženjering je obično isplativ samo ako predmeti koji se reverzno projektuju odražavaju veliku investiciju ili će se reprodukovati u velikim količinama. Radi se obrnuti inženjering i jednog dela, čak i ako to nije isplativo, ako je deo apsolutno potreban i kritičan je za sistem.
Reverzni inženjering mehaničkih delova podrazumeva prikupljanje trodimenzionalnih podataka pomoću laserskih skenera ili računarske tomografije (CT). Vizuelizacija geometrije dela u smislu tačaka površine (cloud of points), prvi je korak u stvaranju parametarske geometrije. Koršćemjem softvera za reverzni inženjering dobija se dobra mreža tog dela. Zatim se očišćena mreža eksportuje u CAD kako bi se dalje analizirala i dorađivala i kako bi se programirala putanja za glodalicu u CAM softveru. Na kraju, pomoću CAM tehnologije može se pristupiti izradi fizičkog prototipa.
Korištenjem softvera za obradu tačaka, želimo da dobijemo upotrebljivu mrežu koju zatim rekonstruišemo u CAD programima. Tako dobijenu površinu zatim možemo koristiti za CAM, FEA ili 3D štampu.
Može se reći da obrnuti inženjering započinje proizvodom (ili dizajnerskom skicom) i deluje kroz proces dizajniranja u suprotnom smeru da bi se došlo do definisanja proizvoda. Pritom otkriva što je više moguće informacija o dizajnerskim idejama koje su korišćene za proizvodnju određenog proizvoda.
Kao ovlašćeni trening centar i zastupnik kompanije Dasssault Systemes, CADCAM Data u sklopu svog trening centra, pruža obuke iz ove oblasti, kao i stručnu podršku, konstalting, kao i uslugu reverznog inženjeringa.

Kako iz scana brzo dobiti zadovoljavajuće površine? (Reverse engineering)

Početak: 13:00 h

Predavač: Krešimir Prlić

Tokom ove polučasovne radionice, vaš domaćin biće naš kolega Krešimr Prlić. Inženjer sa preko 20 godina iskustva u radu sa softverkim rešenjem CATIA u raznovrsnim industrijama (automobilskoj, brodogradnji, energetskoj itd.). Takođe, Krešimir je naš sertifikovani predavač za softversko rešenje CATIA i poseduje ogromno iskustvo u radu sa alatima kompanije Dassault Systemes i pre svega reverznom inženjeringu.

Ukratko o webinaru:

Inženjering je profesija koja se bavi dizajnom, proizvodnjom, konstrukcijom i održavanjem proizvoda, sistema i struktura. Na višem nivou postoje dve vrste inženjeringa: inženjering “unapred” (forward engineering) i obrnuti, odnosno reverzni inženjering (reverse engineering).

Proces kopiranja postojeće komponente, podsklopa ili proizvoda, bez pomoći crteža, dokumentacije ili računarskog modela, poznat je kao obrnuti ili reverzni inženjering.

Reverse engineering koristimo pri:
1. Identifikaciji komponenti sistema i njihovih međusobnih odnosa
2. Rekonstrukciji ili modifikaciji postojećeg sistema
3. Stvaranju fizičkog prikaza tog sistema

U webinaru ćemo govoriti više o temi Kako iz scana brzo dobiti zadovoljavajuće površine?


Prijava: CATIA V5 Reverse engineering - 01.10.2020, 13:00-13.30.00 h