Seminar - The Benefits of Simulation - 25.03.2019.

Seminar - The Benefits of Simulation - 25.03.2019.

Awareness seminar organized by NAFEMS


NAFEMS organizuje regionalni seminar u Zagrebu, 25.marta 2019. u hotelu Palace. Više o seminraru pročitajte ovde.