Šta je Digital Twin tehnologija i zašto je toliko važna?

Šta je Digital Twin tehnologija i zašto je toliko važna?

Jednostavno, digitalni blizanac je virtuelni model procesa, proizvoda ili usluge. Ovo uparivanje virtuelnog i fizičkog sveta omogućava analizu podataka i nadgledanje sistema da bi se otklonili problemi pre nego što se oni čak i pojave, sprečio zastoj, razvile nove mogućnosti i čak planirala budućnost koristeći simulacije.
Kako funkcioniše digitalni blizanac?
Zamislite digitalni blizanac kao most između fizičkog i digitalnog sveta. Prvo, pametne komponente koje koriste senzore za prikupljanje podataka u realnom vremenu, radnom stanju ili položaju su integrisane sa fizičkim stavkama. Komponente su povezane u cloud based sistem, koji prima i obrađuje sve podatke koje senzori prate. Ovi inputi se analiziraju na osnovu poslovnih i drugih kontekstualnih podataka. Zatim se sve naučeno i otkriveno u virtuelnom okruženju primenjuje na fizički svet, kako bi se pristupilo transformaciji vašeg poslovanja.
Tehnologija digitalnog blizanaca pomaže kompanijama da poboljšaju korisničko iskustvo boljim razumevanjem potreba kupaca, razviju poboljšanja postojećih proizvoda, operacija i usluga, a mogu čak i da pomognu u pokretanju inovacija u novom poslu.
 Primeri izazova prevaziđenih tehnologijom digitalnog blizanca
Digital twin može da se koristi u raznim industrijama, bilo da se radi o tehnologiji ili ljudskim resursima. Ovi izazovi se mogu, na primer, odnositi na poboljšanje efikasnosti trkačkih automobila ili testiranje zamora materijala i otpornosti na koroziju u vetrogeneratorima. Stvaranjem digitalnog blizanaca moguće je istražiti rešenja za unapređenje proizvodnog procesa, produženje životnog ciklusa proizvoda i razvoj proizvoda. Umesto potencijalno skupog procesa testiranja fizičkog objekta, digitalni blizanac omogućava virtuelni prikaz problema i rešenja koje treba istražiti.
 Prednosti tehnologije digitalnog blizanca
Postoje mnoge prednosti, a navedimo nekoliko primera: 
Smanjuje probleme sa kvalitetom proizvoda: Digitalni blizanci simuliraju različite „šta ako“ scenarije u stvarnom svetu kako bi pomogli preduzećima da razumeju moguće efekte, poboljšaju operacije i procese i identifikuju probleme u vezi sa kvalitetom proizvoda, ako postoje.
Smanjuju troškove održavanja: Digitalni blizanci predviđaju neuspehe tokom procesa održavanja pomoću simulacijskih modela koji prikupljaju informacije o različitim faktorima rizika, radnim scenarijima i konfiguracijama sistema. Oni pomažu u uštedi troškova, poboljšanju pouzdanosti opreme, smanjenju vremena zastoja i produžavanju životnog veka opreme.
Poboljšavaju obuku zaposlenih: Digitalni blizanci mogu stvoriti opasne situacije iz stvarnog života kako bi obučili zaposlene. Zaposleni se takođe mogu obučiti za rukovanje opremom koja nije fizički prisutna, ili je preskupa da bi se sa njom moglo vežbati praktično.
Povećava efikasnost i produktivnost: Koristeći digitalne blizance, preduzeća više ne moraju da eksperimentišu sa fizičkim objektima da bi poboljšali procese. Ne moraju da zaustavljaju procese koji su u toku i mogu jednostavno pokrenuti simulacije u laboratoriji da bi razumeli rizike i benefite novih procesa, da bi videli koja podešavanja nude najbolje rezultate.

Ukoliko želite više informacija o ovoj temu, preuzmite stručni tekst Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication, klikom na sledeći link
Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication