Valeo podržava najbolje svetske prakse

Valeo podržava najbolje svetske prakse
Vizija jednog od najvećih svetskih dobavljača autoindustrije je stalno unapređivanje inovativnosti, operativnih poslova i logističkih performansi. Kompanija Valeo ima desetak grupa proizvoda koji se proizvode u više od stotinu pogona i projektuju u 60-ak istraživačko - razvojnih centara i plasiraju na tržište originalne opreme (eng. Original Equipment Market - OEM), tržište originalnih rezervnih delova (eng.Original Equipment Spares - OES ) i tržište ostalih autodelova (Independent Aftermarket - IAM).
Usvajanjem DELMIA Apriso programskog rešenja za upravljanje proizvodnim operacijama (eng. Manufacturing Operations Management, MOM) i logističkim lancima unapređen je proces proizvodnje, logistike i lanaca snabdevanja. 

Unapređenje kontinuiranih procesa i inovacija

Zbog specifičnosti poslovanja i mogućnosti prilagođavanja programskog rešenja internim proizvodnim operacijama i integracijom sa ERP rešenjem, kao „end-to-end" rešenje za upravljanje i modernizaciju proizvodnih operacija izabrano je programsko rešenje DELMIA Apriso. Apriso rešenje je instalirano na 82 lokacije kako bi se pratilo stanje zaliha, protok materijala, pakovanje i etiketiranje u skladu sa ciljevima kompanije. Apriso aplikacije rade sa jedinstvenom bazom podataka i metodom upravljanja poslovnim procesima (eng. Business Process Management – BPM) kako bi svi učesnici procesa imali tačne informacije u realnom vremenu i brzo reagovali na promene tržišnih zahteva. Uslužno orijentisana arhitektura (Services Oriented Architecture - SOA) Apriso rešenja omogućava jednostavnu integraciju sa trećim poslovnim programskim rešenjima poput ERP rešenja.


Platforma za globalnu Lean Manufacturing metodu

Lean Manufacturing metoda za poboljšanje procesa ima važnu ulogu u Valeovim proizvodnim operacijama. Proizvodi koji su proizvedeni u različitim krajevima sveta moraju biti identični kako bi se osigurao svetski integritet imena.  omogućio je Valeo-u da standardizuje poslovne procese, operativne poslove i logistiku na globalnom nivou. Kada se lansira nov proizvod, identifikuju se i testiraju najbolje prakse kako bi se lako mogle primeniti na svim lokacijama i tako stvoriti fleksibilnu platformu za Lean metodu, kao i postići interna usaglašenost. Svakodnevni rad sa velikim količinama ne može dopustiti ni najmanje greške kao ni odstupanja od zahteva kupaca, ili čak greške u logistici.


Blizu savršenog

Rezultati implementacije Apriso rešenja imali su veliki uticaj na unapređivanje logistike kao i na smanjenje grešaka u logističkom lancu gde je reklamacija robe na godišnjem nivou smanjena sa nekoliko stotina delova po milionu (eng. Parts per Million – PPM) na svega 10 delova po milionu. Još je impresivniji podatak da je 26 logističih centara stopu reklamacije dovelo na nulu, što dokazuje besprekornu primenu.

Dodatno, programsko rešenje DELMIA Apriso omogućilo je i stalnu primenu POKA-YOKA metode za upravljanje kvalitetom proizvoda


Ostvareni benefiti:

  • Smanjenje grešaka u logistici

  • Smanjenje troškova prevoza

  • Smanjenje broja reklamacije robe

  • Optimizacija rasporeda zaliha

  • Praćenje stanja zaliha u realnom vremenu kako bi se smanjile nepotrebe zalihe

Valeo proizvodna linija alternatora