Zaključci i poruke sa LIDERove konferencije "4.Industrijska revolucija"

Zaključci i poruke sa LIDERove konferencije

U organizaciji poslovnog nedeljnika LIDER održana je druga konferencija „4. Industrijska revolucija“. Veliki broj predavača i učesnika panela obuhvatili su više tematskih oblasti Industrije 4.0.


Predstavnik Ministarstva ekonomije, preduzetništva i finansija poručio je da se procesi moraju menjati i poboljšavati, kako bi se na kraju u potpunosti digitalizovali. Nosilac ovih promena mora bude društvo u celini. Sa ovom činjenicom se slaže i predstavnik komisije Evropske unije Max Lemke koji je dodao da ne može da se čeka i vidi šta će da se desi, već mora da se iskoriste sve prednosti digitalnih inovativnih inkubatora (eng. Digital Innovation Hub).

Predstavnik firme Ericsson Nikola Tesla poručio je kako revoluciju neće preživeti veliki, već oni koji se prilagode novim uslovima i oni koji kroz svaki projekat teže održivom razvoju. Profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Nedeljko Štefanić istakao je kako su pred Hrvatsku postavljeni niski i nedovoljno zahtevni ciljevi i da bi na tome trebalo dodatno da se radi u cilju unapređenja. Takođe je naglasio kako u Hrvatskoj postoje rešenja za Industriju 4.0 i kako je dualna strategija ono što može da pomogne uspešnoj transformaciji domaće ekonomije. Predstavnik Addiko Banke, gospodin Relja Marković rekao je kako su zaposleni najvažniji element u sistemu i kroz konkretne primere je pokazao kako je bankarski sistem u potpunosti iskoristio digitalnu revoluciju.Max Lemke EK Digital Single Market Max Lemke, Predstavnik komisije Europske unije

Zlatko Šimunec, CEO CADCAM GrupaZlatko Šimunec, CEO CADCAM Grupa 

Predstavnik firme InfoDom naglasio je kako je jedan od velikih problema saradnja korisnika, kao i da su digitalne platforme postale neophodne. Osim toga, rekao je kako su cloud rešenja omogućila znatno viši nivo investicija i mnogim firmama olakšala digitalnu transformaciju. Vlasta Zenki iz firme HEP ESCO naglasio je kako je nedostatak inovativnog duha najveća pretnja digitalnom sistemu, gde je kao primer uzeo firmu Kodak  koja ne samo da je izgubila poziciju lidera na tržištu nego je propala jer nije išla u korak sa razvojem tehnologije i društva.

CADCAM Grupu, kao jednog od sponzora konferencije, predstavio je direktor Zlatko Šimunec koji je ukratko prezentovao ulogu i mogućnosti Digital Twin-a u 4. Industrijskoj revoluciji. Digital Twin osim što omogućava virtualnu simulaciju karakteristika i ponašanja proizvoda u realnom okruženju, omogućava izgradnju baze znanja koja firmama koristi da unaprede sam proizvod, ali pored toga i poslovne procese.

Predstavnik Centra inovativnih tehnologija, gospodin Ernest Vlačić poručio je da su Kina i deo Azije postale „svetske fabrike“,  dok je Evropa degradirala u pogledu industralizacije, kao i da nema drugu opciju osim da definiše i postavi jasnu politiku u pravcu razvoja tehnologije.


Panelisti Sergio Galošić iz Klima opreme, Medeja Lončar iz Siemens Hrvatska, Sabina Škrtić iz Enna grupe, Luka Škacan iz Hrvatske pošte i Nedeljko Štefanić sa zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje složili su se kako Hrvatska nema potrebna znanja i kompetentnu radnu snagu, kao i da država mora da pruži otvorenu podršku privatnom sektoru kako bi bio što konkurentniji u moru nemilosrdne konkurencije i uopšteno Industriji 4.0.

Panelisti na LIDER-ovog konferenciji 4.Industrijska revolucija


Kontaktirajte nas i saznajte kako i Vi možete da koristite Digital Twin