CAD / CAM / CAE / PLM / MES Industrijska softverska rešenja

CATIA
SIMULIA
DELMIA
ENOVIA

CATIA je vodeće svetsko rešenje za projektovanje i razvoj proizvoda. Najistaknutije  poslovne organizacije iz mnogih privrednih delatnosti koriste ga za razvoj proizvoda koje vidimo i koristimo u svakodnevnom životu.
CATIA more product info & offer
Aplikacije iz paketa SIMULIA ubrzavaju postupak ocenjivanja performansi, pouzdanosti i bezbednosti materijala i proizvoda pre odluke o izradi fizičkog prototipa.

SIMULIA more product info & offer
DELMIA, integrisana u sklopu platforme 3DEXPERIENCE, pomaže akterima u različitim privrednim delatnostima i pružaocima usluga da sarađuju, modeluju, optimizuju i obavljaju svoje poslovne aktivnosti.
DELMIA more product info & offer

.ENOVIA vam omogućava da bezbedno sarađujete i zajedno inovirate kako biste izgradili i sproveli u delo uspešne planove, omogućavajući kontinuiranu optimizaciju, praćenje napretka u realnom vremenu, uz poštovanje standarda i propisa.ENOVIA more product info & offer

.
CATIA se koristi za projektovanje, simulaciju, analizu i izradu proizvoda u raznim privrednim disciplinama, dostupna je u dve verzije: V5 i 3DEXPERIENCE.

Više informacija i ponuda
SIMULIA je kompletan paket moćnih i realističnih rešenja koja korisnicima omogućavaju da istraže ponašanje proizvoda, u realnim uslovima. Sadrži vodeće i dokazane softverske pakete kao što su Abaqus,fe-safe,Tosca, Isight, Simpack, CST, Xflow i druge. 


Više informacija i ponuda
DELMIA nudi rešenja za korišćenje virtuelnog sveta modelovanja i simulacije sa operacijama u realnim uslovima, kako bi pružila kompletno rešenje svim relevantnim učesnicima u lancu.
Više informacija i ponuda
ENOVIA otvara novu paletu mogućnosti za uspešno isporučivanje proizvoda i poslovnih inovacija koje stvaraju fantastična iskustva za vaše kupce.