Istorija kompanije


Danas CADCAM Grupa s firmama u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ima 65 visoko kvalifikovanih zaposlenih i posluje u više od 10 zemalja u EU. Ponuda firme pokriva širok spektar softvera za Product Lifecycle Management (PLM), mehanički i elektronski dizajn, kolaboraciju između dizajnerskih disciplina, inženjerske usluge i IT infrastrukturu.

Godine 1995. CADCAM Design Centar postao je IBM Business Partner za prodaju IBM hardvera i takođe softvera za mašinsko projektovanje razvijeno od strane francuske firme Dassault Systemes sa sedištem u Parizu, transformisalo se tokom sledeće dve decenije u rastućeg lidera za pružanje PLM i inženjering rešenja za elektronsko- mehanički razvoj proizvoda.

U 2001. godini CADCAM Design Centar osnovao je podružnicu u Sloveniji pod nazivom CADCAM LAB i krenuo u PLM posao zajedno sa IBM-om i Dassault Systemes-om. CADCAM je započeo sa podrškom kupcima u Sloveniji i Hrvatskoj u njihovom poslovnom rastu. Kao pružalac PLM rešenja i partner klijentima CADCAM Grupa postaje vodeća firma za PLM rešenja u jugoistočnoj Evropi.

Godine 2003. osnovana je firma CADCAM DATA u Beogradu u Srbiji, a već tri godine kasnije 2007. firma je bila u mogućnosti da proširi svoju brigu za korisnike i za područje Bosne i Hercegovine sa sedištem u Sarajevu. Četiri firme iz različitih zemalja ujedinjuju se pod nazivom CADCAM Grupa koja postaje krovna organizacija od 2012. godine.

Pod okriljem CADCAM Grupe još su dve discipline zaživele u to vreme. Inženjerske usluge za projektovanje, izgradnju i obrazovanje, razvoj softvera za kolaboraciju i integraciju PLM rešenja na postojećim poslovnim procesima i infrastrukturi korisnika.

Godine 2007. započeo je razvoj MECODES-a, rešenja za mehatroničku kolaboraciju dizajna, a kojim se integrišu ECAD i MCAD domeni za integraciju procesa i kolaboraciju između timova.

CADCAM Grupa pruža rešenja (konsalting, softver i usluge) za PLM, a njen je karakter dodatno oblikovan i definisan od strane industrije i kupaca tokom vremena. Podrška CADCAM Grupe kupcima uključuje stručnost njenih zaposlenih čime se kontinuirano pomaže firmama u regiji u njihovom rastu, efikasnom razvoju proizvoda, konkurentnosti i uspehu.