Dassault Systemes sertifikacija

Vrhunski poslodavci u industriji traže kvalifikovane inženjere i studente, sertifikovane na rešenjima Dassault Systemes. Sertifikati potvrđuje da imate veštine i znanje potrebne za izvrsnost u radu sa datim alatima.
CADCAM Data je jedini partner kompanije Dassault Systemes u Srbiji, ovlašćen za sprovođenje sertifikacionog postupka. U sklopu našeg obrazovnog centra, imate mogućnost da pristupite polaganju za svetski priznate sertifikate kompanije Dassault Systemes i steknete sledeća zvanja:

CATIA

Associate level

Nakon CATIA osnovne obuke, potrebno je da savladate osnovne tehnike modelovanja u softveru CATIA i da posedujete od 1 do 6 meseci praktičnog iskustva iz datih oblasti, nakon čega možete pristupiti polaganju i steći sledeća zvanja:

 • Certified CATIA V5 Part Design Associate
  Zvanje se stiče nakon položenog ispita CATIA V5 Part Design Exam* koji obuhvata:
  • Design & modification of basic, intermediate & advanced parts
  • Creating and modifying Sketch features, tools & relations
  • Boss & cut features: pads, pockets, shafts, fillets, chamfers, patterns
  • Sketch offset, modifications of geometry
  • Materials, measures, mass properties
  • Drafting Views, Drafting questions on views, dimensions, title blocks
                    * Potrebno je skupiti minimalno 105 bodova, od maksimalnih 155

 • Certified CATIA V5 Assembly Design Associate
  Zvanje se stiče nakon položenog ispita CATIA V5 Assembly Design Exam* koji obuhvata:
  • Two Bottom-up Assembly creation and modification
  • Placing of the base part, inserting components
  • Constraints, reference geometry
  • Modification of key parameters in assembly
  • Analysis, measures, interferences, replacement
  • Drafting: views, bill of materials, exploded views
                    * Potrebno je skupiti minimalno 105 bodova, od maksimalnih 155

 • Certified CATIA V5 Surface Design Associate
  Zvanje se stiče nakon položenog ispita CATIA V5 Surface Design Exam* koji obuhvata:
  • Wireframe creation
  • Points, planes, repetitions, line, axis, connect curve, spline, axis system
  • Creation, modification and analysis of surfaces
  • Helix, extrude, revolve, sweep, fill, multi-section surface, join, split, trim, fillets, symmetry, near

                    * Potrebno je skupiti minimalno 135 bodova, od maksimalnih 200


Specialist level

Nakon uspešno savladanog gradiva predviđenog za polaganje ispita na Associate nivou i adekvatnog praktičnog iskustva iz datih oblasti, potrebno je da položite najmanje dva od tri osnovna nivoa, kako biste stekli zvanje Specijaliste:

 • CATIA V5 Mechanical Design Specialist
  Zvanje se stiče nakon položena dva Associate ispita:
  • CATIA V5 Part Design Exam
  • CATIA V5 Assembly Design Exam

 • CATIA V5 Surface Design Specialist
  Zvanje se stiče nakon položena dva Associate ispita:
  • CATIA V5 Part Design Exam
  • CATIA V5 Surface Design Exam

Expert level

Da biste pristupili polaganju za CATIA eksperta, potrebno je da savladate napredne tehnike modelovanja u softveru CATIA, nakon temeljne obuke i najmanje šest do dvanaest meseci prakse ili radnog iskustva. Brzina savladavanja materije varira i zavisi od osobe do osobe. Sertifikacijom vašeg ekspertskog poznavanja CATIA softvera, možete steći neko od sledećih zvanja:

 • Certified CATIA V5 Part Design Expert
  Zvanje se stiče nakon položenog ispita
  • CATIA V5 Part Design Expert Exam
 • Certified CATIA V5 Assembly Design Expert
  Zvanje se stiče nakon položenog ispita
  • CATIA V5 Assembly Design Expert Exam
 • Certified CATIA V5 Surface Design Expert
  Zvanje se stiče nakon položenog ispita
  • CATIA V5 Surface Design Expert Exam


3DEXPERIENCE

Associate level

Nakon CATIA 3DEXPERIENCE osnovne obuke , potrebno je da savladate osnovne tehnike modelovanja u softveru CATIA i da posedujete od 1 do 6 meseci praktičnog iskustva iz primarnih CATIA modula - Part Design, Assembly Design, and Drafting. Uspešnom sertifikacijom iz ove oblasti stičete zvanje:

 • Certified 3DEXPERIENCE - CATIA Mechanical Design Associate
  Zvanje se stiče nakon položenog ispita
  • 3DEXPERIENCE CATIA Mechanical Design Essentials


SIMULIA

Associate level

Kako biste postali sertifikovani za Abaqus - Associate level, potrebno je da pokažete stručnost u oblasti Abaqus/CAE i Abaqus/Standard za strukturnu analizu, uključujući i definisanje elementa, opterećenja graničnih uslova, geometrijske veze, nelinearnost deformacija, plastične metalne deformacije i kontakte. Nakon položenog ispita podrazumeva se da imate temeljno fundamentalno znanje i praktično iskustvo simulacionih tehnika u softveru Abaqus. Kao inicijalni preduslov, savetuje se obuka u trajanju od tri do šest meseci.

 • Certified SIMULIA / Abaqus Structural Analysis Associate
  Zvanje se stiče nakon položenog ispita
  • Abaqus Structural Analysis Exam 1
  • Abaqus Structural Analysis Exam 2 (u pripremi)


Postupak sertifikacije:

Sertifikacija se održava u kompaniji CADCAM Data, ovlašćenom Dassault Systemes sertifikacionom centru, na adresi Sanska 32, Beograd. Svi uspešno položeni ispiti i dodeljeni sertifikati se upisuju u Francuski nacionalni registar profesionalnih sertifikata (RNCP) i priznati su u celom svetu.
Sertifikacija se realizuje na računarima kompanije CADCAM Data, kao kombinacija praktičnih vežbi i pitanja sa kombinovanim odgovorima na Engleskom jeziku.

Za više informacija o sertifikaciji i cenama polaganja kontaktirajte stručni tim kompanije CADCAM Data