CAM350 course

Tokom CAM350 edukacije, u trajanju od 20 sati, koristeći DownStream Technologies programsko rešenje CAM350, imate priliku da naučite sledeće:

Program kursa (20 sati):

 • Učitavanje 274d Gerber podataka (eng. Loading 274d Gerber Data)
 • Učitavanje 274x Gerber podataka (eng. Loading 274x Gerber Data)
 • Otklanjanje potencijalnih problema prilikom učitavanja gerbera (eng. Potential Problems)
 • Poređenje netlista (eng. Netlist Compare)
 • Šta kada netlista nije dostupna? (eng. No Netlist Available)
 • Streams (eng. Streams)
 • Kreiranje Streamova (eng. Creating a Stream)
 • Definisanje područja u Streamu (eng. Defining areas in Streams)
 • Poređenje netlista u Streamu (eng. Netlist Compare in Streams)
 • Poređenje slojeva (eng. Compare layers)
 • Teardrops (eng. Teardrops)
 • „Čišćenje“ silkscreena (eng. Clear Silkscreen)
 • Fast Array modul (eng. Fast Array Module)

Za više informacija o kursu, datumima održavanja i prijavama, kontaktirajte nas